Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Conf. dr. ing. Alexandru Butean
 

e-mail: alexandru.butean@ulbsibiu.roweb: https://butean.com/alex_butean_cv.pdfoffice: IE107