Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Alexandru Butean
 

e-mail: alexandru.butean@ulbsibiu.roweb: http://www.alexandru.butean.com/office: IE107