Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Sef lucr. dr. mat. Nicolae Daniel Pop
 

e-mail: nicolae.pop@ulbsibiu.roweb: office: