Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Ioana Cofaru
 

e-mail: ioana.cofaru@ulbsibiu.roweb: office: IM310