Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
As. dr. ing. Radu Chis
 

e-mail: radu.chis@ulbsibiu.roweb: office: