Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Prof. dr. ing. Daniel Volovici
Director al Departamentului de Calculatoare si Inginerie Electrica 

e-mail: daniel.volovici@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbsibiu.ro/daniel.volovicioffice: IE008