Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Iulian Boulean
 

e-mail: iulian.boulean@ulbsibiu.roweb: https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/iulian-bouleanu/?pli=1&authuser=1office: