Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Ovidiu Spătari
 

e-mail: ovidiu.spatari@ulbsibiu.roweb: office: