Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Asist. dr. ing. Horia Vasile Muntean
 

e-mail: horiavasile.muntean@ulbsibiu.roweb: office: