Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Asist. drd. ing. Leonida Veronica Gheorghiade
 

e-mail: veronica.gheorghiade@ulbsibiu.roweb: office: