Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef. lucr. dr. ing. Dorel Mircea Stanescu
 

e-mail: dorel.stanescu@ulbsibiu.roweb: office: