Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef. lucr. dr. ing. Lucian Diodiu Ioan
 

e-mail: ioanlucian.diodiu@ulbsibiu.roweb: office: