Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Asist. drd. ing. Andrei Pătrăușanu
 

e-mail: andrei.patrausanu@ulbsibiu.roweb: office: