Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Asist. dr. ing. Camil Ioan Băncioiu
 

e-mail: camil.bancioiu@ulbsibiu.roweb: office: