Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Prof. dr. ing. Remus Brad
 

e-mail: remus.brad@ulbsibiu.roweb: http://rbrad.ulbsibiu.ro/office: Centrul de Comunicatii, int. 207