Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

30 ianuarie 2017: Geek Starter Pack

Curs introductiv C++
Preconditii de participare: pornirea unui calculator

Unde?
Facultatea de Inginerie

Când?
Timp de 10 săptămâni, sâmbăta 12-15

Informaţii suplimentare: antoniu.pitic@ulbsibiu.ro, tel. 0726-144714