Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

25 aprilie 2017: The 12th International Conference on Virtual Learning

 NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2017 sunt dedicate acad. Octav ONICESCU și acad. Gheorghe MIHOC, fondatorii școlii românești de probabilități și statistică matematică.

ORGANIZARE
: Universitatea din București - Centrul de Cercetare în Informatică, în parteneriat cu Universitatea „L. Blaga” din Sibiu – Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie.

DATA
: Sâmbătă, 28 octombrie 2017

TERMENE LIMITE
: 30 august 2017, pentru lucrările ICVL (ISI Proceedings), 1 octombrie 2017, pentru lucrările CNIV.

LOCAȚIE
:   SIBIU - Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie, Universitatea „L. Blaga” din Sibiu.

Despre proiectele CNIV și ICVL
: Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia. Premii de excelență: ICVL 2015, Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, Proiecte de referință în Educație 2015; CNIV 2016 "Noi paradigme pentru învățământul românesc", Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, Proiecte de referință în Educație 2016.
Proiectele educaționale și de cercetare de la Universitatea din București sunt două manifestări ştiinţifice cu tradiţie în domeniile e-Learning şi Software educaţional și care sprijină programelor europene Horizon 2020 și Digital Europe Agenda. Aceste proiecte au fost organizate până în anul 2006 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, iar apoi, în parteneriat cu universități de prestigiu din România – Constanţa (2007, 2008), Iaşi (2009), Târgu-Mureş (2010), Cluj-Napoca (2011), Brașov (2012), București (2013, 2014), Timișoara (2015), Craiova (2016), și se desfăşoară cu finanțare parțială de la MCI (Ministerul Cercetării și Inovării) - Turneul Conferinţelor: http://www.c3.icvl.eu/files/traseu-CNIV-ICVL-new.JPG .
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance" 
Comunicat de presă

Conferința Națională de Învățământ Virtual  (CNIV)  la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
A fost lansat apelul la contribuții pentru Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV), ediția XV-a, și pentru International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2017 – New Technologies in Education and Research, ediția a XII-a,  proiecte educaționale și de cercetare cu tradiție la Universitatea din București. Conferințele sunt organizate de Universitatea din București  în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu - Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea  de Inginerie și vor avea loc la SIBIU, la data de 28 OCTOMBRIE 2017.
Proiectele CNIV şi  ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.
Temele speciale pentru edițiile din anul 2017 sunt: Massive Open Online Courses (MOOCs); Virtual Laboratory and Learning Technologies; Augmented Reality Applications in Education; Design and Development of Online Courseware.
Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2017 sunt dedicate acad. Octav Onicescu și acad. Gheorghe Mihoc, fondatorii școlii românești de probabilități și statistică matematică.
Proiectul CNIV va avea următoarele secțiuni: A (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii; B (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar; C (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar; D (Proiecte şi aplicaţii) – ”Intel® Education” – Inovare în educaţie şi cercetare; E (Strategii, Obiective, Calitate) – Training și Management Educațional.
Participarea elevilor și profesorilor se poate realiza prin lucrări ce vor fi publicate în volumul CNIV și prin calitatea de EVALUATOR (prezență fizică sau virtuală), în cadrul concursului de ,,Software educațional". Înscrierea și trimiterea lucrărilor în forma finală se poate face până la 01 OCTOMBRIE 2017. Evaluarea lucrărilor se va realiza în perioada 01-10 Noiembrie 2017.
Distincții. În anul 2016, Universitatea din București a primit Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, categoria ,,învățământ universitar, dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”, pentru Sesiunea specială CNIV 2016 de la Craiova ,,Noi paradigme pentru învățământul românesc”. În anul 2015, Universitatea din București a primit Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, „Proiecte de referință în Educație 2015” pentru proiectul New Technologies in Education and Research (Virtual Learning-Virtual Reality) – The International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2015 de la Timișoara.