Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

9 ianuarie 2018: Prezentare CONTI

Presentation - Internship & Scholarship Opportunities -11.01.2018 
14.00- 15.00 - Room IE102

Join us for a coffee and find out mor about our projects! 
9.00-18.00 - Cafeteria