Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

10 ianuarie 2018: Informatii sesiune iarna 2018

Important!!!
Accesul in sala de colocviu sau de examen se permite doar studentilor ce sunt inmatriculati in anul universitar 2017-2018. Verificarea se face pe baza tabelului nominal cu componenta grupelor din UMS si/sau cu carnetul de student vizat.
Rugam studentii care nu si-au vizat carnetele sa treaca pe la secretariat si sa le vizeze.