Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

2 februarie 2018: Concurs sef lucrari poz. 50

Tema prelegerii pentru concursul
pe postul de şef lucrări, poziţia 50 la disciplinele:
- Tehnici de Comunicare,
- Tehnici de Comunicare Profesională,
- Aplicaţii Integrate pentru Întreprinderi,
- Informatică Industrială,
- Limbaje de Descriere Hardware 
este
 „Algoritmi de optimizare a  resurselor întreprinderii”
 
Prezentare: Luni 05.02.2018 la ora 10:00 in sala IE 303
 
 
Preşedinte comisie concurs
Prof.dr.ing. DANIEL VOLOVICI