Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

6 noiembrie 2019: Mesaje de condoleante

Cadrele didactice de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași au aflat, cu adâncă mâhnire, despre dispariția profesorului Lucian Vințan de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România.
Am pierdut un coleg cu o distinsă conduită profesională și, totodată, un specialist de elită din domeniul calculatoarelor - autor a numeroase lucrări de importanță științifică internațională.
Transmitem condoleanțe familiei precum și colectivului Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică al Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.
 
Un gând pios în amintirea lui.
 
Prof. dr. ing. Vasile Manta,
Decanul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași