Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

25 noiembrie 2011: Sustineri publice de doctorate in domeniul „Calculatoare si tehnologia informatiei”

Horia Calborean, Multi-Objective Optimization of Advanced Computer Architectures using Domain-Knowledge (Optimizarea multi-obiectiv a unor arhitecturi avansate de calcul utilizând cunoştinţe de domeniu), PhD Thesis, “L. Blaga” University of Sibiu, November 25th 2011 (conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Lucian Vintan)

 
Detalii asupra sustinerii publice pot fi gasite pe site-ul ULBS la adresa:
 
 
Un rezumat al tezei de doctorat este publicat la adresa:
 
 
Ciprian Radu, Optimized Algorithms for Network-on-Chip Application Mapping (Algoritmi optimizaţi pentru maparea aplicaţiilor paralele pe arhitecturi de tipul Network-on-Chip), PhD Thesis, “L. Blaga” University of Sibiu, November 25th 2011 (conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Lucian Vintan)
 
Detalii asupra sustinerii publice pot fi gasite la adresa:
 
 
Un rezumat al tezei de doctorat este publicat la adresa: