Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

1 septembrie 2012: Concursuri pentru posturi didactice

În data de 17.09.2012, ora 09:00, sala IE303, se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar, poziţia 74 din Statul de funcţiuni pe anul universitar 2011/2012 al Departamentului de Calculatoare şi Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, la disciplinele:

  • Simularea şi optimizarea arhitecturilor de calcul
  • Arhitectura microprocesoarelor
  • Sisteme cu microprocesoare
  • Inginerie software
  • Tehnici de programare
  • Utilizarea sistemelor de operare