Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

1 septembrie 2012: Proba practică - Concurs pentru posturi didactice

Proba practică pentru concursul pe postul poz.74 asistent universitar din cadrul Statului de funcţiuni pe anul universitar 2011/2012 al Departamentului de Calculatoare şi Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu:

Simularea şi optimizarea unei arhitecturi de tip Network on Chip