Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

1 noiembrie 2012: Proiecte de diploma propuse de Continental pentru anul universitar 2012-2013

In atentia studentilor de la specializarile Calculatoare, Tehnologia Informatiei, Ingineria Sistemelor Multimedia, Electronica Aplicata si Electromecanica:

Lista de proiecte de diploma propuse de Continental Automotive Systems Sibiu se poate consulta aici: files/pdf/conti_diploma_projects_2012_2013.pdf