Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Examene de licenţă/disertaţie 2012-2013

 

Licenta 2013:

Ordinea de intrare 25- 27.06.2013 Calculatoare - 4 ani 
Ordinea de intrare 27.06.2013 Tehnologia Informatiei - 4 ani 

Teme pentru diploma de licenta 2012-2013:

Calculatoare - 4 ani 
Tehnologia Informatiei - 4 ani 
Ingineria Sistemelor Multimedia - 4 ani 
Electromecanica 

Documente pentru programele de licenta:

Tematica examenului de licenta 2013

Calculatoare si TI
Ingineria Sistemlor Multimedia
Electronica
Electromecanica

Teme de disertatie 2012-2013:

Advanced Computing Systems (ACS)  
(lucrarea de disertatie, prezentarea si sustinerea acesteia se vor face in limba engleza -
disertation paper, slideshow and oral presentation will be made in english)

Embedded Systems (ES) 
(lucrarea de disertatie, prezentarea si sustinerea acesteia se vor face in limba engleza -
disertation paper, slideshow and oral presentation will be made in english)


Ingineria Calculatoarelor in Aplicatii Industriale (ICAI)  
(lucrarea de disertatie, prezentarea si sustinerea acesteia se vor face in limba romana)
 

 Documente pentru programele de master in limba engleza - ACS, ES:

 Documente pentru programul de master in limba romana - ICAI:

 OpenOffice Document

 

  Adobe Reader Document