Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Diploma 2015

Preluare lucrări diplomă:

Caluculatoare și TI
Miercuri, 24 iunie 2015, orele 11.00 – 13.00
Joi, 25 iunie 2015, orele 15.00 – 17.00

ISM

Luni, 29 iunie 2015, orele 15.00 – 17.00
Proiectul trebuie să conţină următoarele elemente:
 • Planul tematic aprobat de cadrul didactic îndrumător şi avizat de către directorul de departament; acesta se va ridica de la secretariatul departamentului şi va deveni prima filă din proiect;
 • Anexă procedură drept de autor semnată de student şi de cadrul didactic îndrumător; va fi a doua filă din lucrare şi se poate lua de pe site-ul departamentului (http://csac.ulbsibiu.ro/diploma2015.php);
 • Proiectul propriu-zis
 • CD ataşat într-un plic la sfârşitul proiectului conţinând codul sursă al aplicaţiilor dezvoltate şi lucrarea scrisă în format pdf.
Obs.:
 • La predare nu se vor admite lucrări incomplete;
 • Fiecare candidat trebuie să aducă un formular de înscriere la examenul de diplomă / licenţă completat şi semnat de către îndrumător; formularul se va ridica de la secretariatul departamentului sau de pe site-ul departamentului (http://csac.ulbsibiu.ro/diploma2014.php);
 • În cazul în care îndrumătorul nu deţine titlul ştiinţific de doctor, pe copertă şi pe contracopertă va fi trecut şi un cadru didactic coordonator, care trebuie să fie doctor şi care va fi propus de îndrumător;
 • Prezentarea proiectelor în zilele de examen se va face conform

Examene de licență:
Calculatoare
29, 30 iunie 2015 , ora 9:00

Ordinea de intrare


TI
02 iulie 2015, ora 9:00

ISM

03 iulie 2015, ora 9:00

Ordinea de intrare


Master - ACS
Susținere: 08 iulie 2015, ora 9:00

Preluare lucrări disertație: luni, 6.07.2015, orele 18.00-19.00Master - ES
Susținere: 9 iulie 2015, ora 9:00

Preluare lucrări disertație: marți, 7.07.2015, orele 18.00-19.00


Master - ICAI

Susținere: 10 iulie 2015, ora 9:00

Ordinea de intrare:

Preluare lucrări disertație: miercuri, 8.07.2015, orele 17.00-19.00

Proiectul trebuie să conţină următoarele elemente:
 • Planul tematic aprobat de cadrul didactic îndrumător şi avizat de către directorul de departament; acesta se va ridica de la secretariatul departamentului şi va deveni prima filă din proiect;
 • Anexă procedură drept de autor semnată de student şi de cadrul didactic îndrumător; va fi a doua filă din lucrare şi se poate lua de pe site-ul departamentului (http://csac.ulbsibiu.ro/diploma2015.php);
 • Proiectul propriu-zis
 • CD ataşat într-un plic la sfârşitul proiectului conţinând codul sursă al aplicaţiilor dezvoltate şi lucrarea scrisă în format pdf.ELECTROMECANICĂ
29, 30 iunie 2015, ora 9.00

ELECTRONICĂ APLICATĂ
26 iunie 2015
Teme pentru diploma de licenta 2014-2015:

Calculatoare - 4 an
TI - 4 an

Ingineria Sistemelor Multimedia - 4 ani 
Electromecanica 
Electronica

Documente pentru programele de licenta:


Tematica examenului de licență 2014-2015:

Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată
Electromecanică

Teme de disertatie 2014-2015:

Advanced Computing Systems (ACS)  
(lucrarea de disertatie, prezentarea si sustinerea acesteia se vor face in limba engleza -
disertation paper, slideshow and oral presentation will be made in english)

Embedded Systems (ES) 
(lucrarea de disertatie, prezentarea si sustinerea acesteia se vor face in limba engleza -
disertation paper, slideshow and oral presentation will be made in english)


Ingineria Calculatoarelor in Aplicatii Industriale (ICAI)
  
(lucrarea de disertatie, prezentarea si sustinerea acesteia se vor face in limba romana)
 
Dezviltarea Aplicaţiilor în Ingineria electrică 
(lucrarea de disertatie, prezentarea si sustinerea acesteia se vor face in limba romana)

 Documente pentru programele de master in limba engleza - ACS, ES:

 Documente pentru programul de master in limba romana - ICAI:

 OpenOffice Document

 

  Adobe Reader Document