Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Diploma/Disertatie2017

Examene de diplomă şi dizertaţie
Sesiunea FEBRUARIE 2018
 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Nr. Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
1

Calculatoare
Preluare dosare: 20.02.2018, orele 15.00-17.00, sala IM310
 
Proba 1 şi 2: 23.02.2018

Ordinea de intrare
IE303
9:00
2

Tehnologia informaţiei
Preluare dosare: 20.02.2018, orele 15.00-17.00, sala IM310
   
Proba 1 şi 2: 23.02.2018 
IE303
12:00
3
Ingineria sistemelor multimedia
Preluare dosare: 20.02.2018, orele 15.00-17.00, sala IM310
 
Proba 1 şi 2: 23.02.2018

Ordinea de intrare 
IE303
13:00
4
Electromecanică
Proba 1 şi 2:23.02.2018
IM010
9:00
5
Electronică aplicată
Proba 1 şi 2: 23.02.2018
IE303
16:00
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Nr. Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
1
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale (eventual SIC)
Preluare dosare: 20.02.2018, orele 15.00-17.00, sala IM310
 
22.02.2018

Ordinea de intrare

IE303
18:00
2
Advanced Computing Systems + (SPPD)
22.02.2018
IE303
14:00
3
Embedded Systems
Preluare dosare: 20.02.2018 ora 17-18, sala IE107
22.02.2018
IE303
16:00
3
AAIE
22.02.2018
IM010
14:00
 E
xamene de diplomă şi dizertaţie
Sesiunea IUNIE-IULIE 2017
 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Nr. Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
1
Calculatoare

Preluare dosare:
27.06.2017 sala IM310
11.00-13.00

28.06.2017, sala IM310
14.00-16.00
 
Proba 1 şi 2: 3.07.-6.07.2017

Ordinea de intrare
 
IE303
9:00
2
Tehnologia informaţiei

Preluare dosare:
27.06.2017 sala IM310
11.00-13.00

28.06.2017, sala IM310
14.00-16.00
 
Proba 1 şi 2: 6.07.2017
 
IE303
12:00
3
Ingineria sistemelor multimedia

Preluare dosare:
3.07.2017 sala IM310
14.00-16.00
 
Proba 1 şi 2: 6.07.-7.07.2017

Ordinea de intrare
 
IE303
9:00
4
Electromecanică

Preluare dosare:
3.07.2017, sala IE004,
15.00-16.00
 
Proba 1 şi 2:05.07-06.07.2017

Ordinea de intrare

Ordinea de intrare proba 2
IM010
9:00
5
Electronică aplicată

Preluare dosare:
5.07.2017 sala IM418
15.00-17.00

6.07.2017 sala IM418
 
Proba 1 şi 2: 9.07-10.07.2017

Ordinea de intrare
IE303
9:00
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Nr. Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
1
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale (eventual SIC)

Preluare dosare: 10.07.2017
sala:IE208, 17.00-18.00
IE303
9:00
2
Advanced Computing Systems + (SPPD)
Dissertation works will be submitted on: 7.07.2017,
room IE206, from 17 to 18.00
11.07.2017
IE303
9:00
3
Embedded Systems

Dissertation works will be submitted on:
7.07.2017,
room IE107, from 17 to 19

12.07.2017
IE303
9:00
3
AAIE

Preluare dosare:
11.07.2017
IM010
9:00
 


Teme diplomă iunie-iulie 2017


Calculatoare&TI
ISM
EM
EA


Teme de disertație iunie-iulie 2017

ACS
ES
ICAI
AAIE

Informare examen licență!


Tematica examenului de licență 2016-2017:

Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică 

Documente pentru programele de licenta:

Regulament licenta 2016-2017
Structura proiectului de diploma
Coperta proiect de diploma 
Plan tematic licenta
Formular de inscriere la examenul de licenta
Anexa procedura drept de autor(noua)


Master

Documente pentru programele de master in limba engleza - ACS, ES:

 Documente pentru programul de master in limba romana - ICAI: