Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Licenta 2020

 

EXAMENE DIPLOMĂ ŞI DISERTAŢIE SESIUNEA IUNIE - IULIE 2020

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Informații referitoare la examenul de diplomă și disertație 2020- februaire 2021

Sesiunea februarie 2021

PROGRAME LICENŢĂ

Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
 
1.
Calculatoare
Preluare lucrari:
 
Proba 1 şi 2: 

25.02.2021
ora 12.00

Ordinea de intrare (C+TI):
Examen diploma
Examen licenta
 
 ONLINE
 
2.
Tehnologia informaţiei
Preluare lucrari:
Proba 1 şi 2: 

25.02.2021
ora 12.00
 
 ONLINE
 
3.
Ingineria sistemelor multimedia
Preluare lucrari:
Proba 1 şi 2: 

25.02.2021
ora 15

Examen licenta
Examen diploma
 
 ONLINE
 
4.
Electromecanică
Preluare lucrări:
Proba 1 şi 2: 

25.02.2021
ora 9.00
 ONLINE
 
5.
Electronică aplicată
Preluare lucrări:

Proba 1 şi 2: 

26.02.2021
ora 15

ONLINE
 
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
 
Nr.
Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
 
1.
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale (eventual SIC)
Preluare lucrari:
 
26.02.22021
 
ora 15.00
Ordinea de intrare
 ONLINE  
2.
Advanced computing systems (SPPD dacă va fi cazul)
 Preluare lucrări:             
 
26.02.2021

ora 9.00
 ONLINE  
3.
Embedded systems
Preluare lucrari ES: 
 
26.02.2021

ora 11.00
 ONLINE  
4.
Aplicaţii avansate în inginerie electrică
Preluare lucrări:
26.02.2021

ora 9.00

 ONLINE  

 

Sesiunea iulie 2020

PROGRAME LICENŢĂ

Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
 
1.
Calculatoare
Preluare lucrari:
 
Proba 1 şi 2: 
01.07-06.07.2020
Ordinea de intrare LICENTA

Ordinea de intrare DIPLOMA
 
 ONLINE
 
2.
Tehnologia informaţiei
Preluare lucrari:
Proba 1 şi 2: 
06.07-08.07.2020
Ordinea de intrare LICENTA

Ordinea intrare DIPLOMA
 
 ONLINE
 
3.
Ingineria sistemelor multimedia
Preluare lucrari:
Proba 1 şi 2: 
08.07-10.07.2020
 
 ONLINE
 
4.
Electromecanică
Preluare lucrări:
Proba 1 şi 2: 
06.07-07.07.2020
 ONLINE
 
5.
Electronică aplicată
Preluare lucrări:

Proba 1 şi 2: 
09.07-11.07.2020
Ordinea de intrare LICENTA
Ordinea de intrare DIPLOMA
ONLINE
 
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
 
Nr.
Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
 
1.
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale (eventual SIC)
Preluare lucrari:
 

16.07.2020
 
 ONLINE  
2.
Advanced computing systems (SPPD dacă va fi cazul)
 Preluare lucrări:             
 
 14.07.2020
Ordinea de intrare
 ONLINE  
3.
Embedded systems
Preluare lucrari ES: 
 
15.07.2020
 ONLINE  
4.
Aplicaţii avansate în inginerie electrică
Preluare lucrări:
 ONLINE  

 

Examen de diplomă

Temele propuse
Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică 


Tematica examenului de licență 2020:

 

Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică 

 

EXAMENE DIPLOMA SESIUNEA FEBRUARIE - MARTIE 2020
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
 
Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
 
1.
Calculatoare
Preluare lucrari:
18.02.2020, sala IM310, ora 16.00-17.00
Proba 1 şi 2: 20.02.2020

Ordinea de intrare
 IE303
 11.00
2.
Tehnologia informaţiei
Preluare lucrari:
18.02.2020, sala IM310, ora 16.00-17.00
Proba 1 şi 2: 20.02.2020

Ordinea de intrare
 IE303
 12.00
3.
Ingineria sistemelor multimedia
Preluare lucrari:
18.02.2020, sala IM310, ora 16.00-17.00
Proba 1 şi 2: 20.02.2020

Ordinea de intrare
 IE303
 14.00
4.
Electromecanică
Preluare lucrări:
18.02.2020, sala IE004, ora 10.00-11.00
Proba 1 şi 2: 20.02.2020
 IM010
 9.00
5.
Electronică aplicată
Preluare lucrări:
17.02.2020, sala IM418, ora 17.00-18.00
Proba 1 şi 2: 21.02.2020
 IE303
 15.00
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
 
Nr.
Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
 
1.
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale (eventual SIC)
Preluare lucrari:
18.02.2020, sala IM310, ora 16.00-17.00
 IE303  12.00
2.
Advanced computing systems (SPPD dacă va fi cazul)
 Preluare lucrări:             
19.02.2020, ora 18, sala IE-107
 21.02.2020

Ordinea de intrare
 IE303  10.00
3.
Embedded systems
Preluare lucrari ES: 
 18.02.2020 sala IM107 ora 16-17
 21.02.2020
 IE303  11.00
4.
Aplicaţii avansate în inginerie electrică
Preluare lucrări:
18.02.2020, sala IE004, ora 10.00-11.00
 21.02.2020
 IM010  9.00

 

Disertație

Temele propuse

ACS
ICAI
ES
AAIE

Documente pentru programele de licenta:

Regulament licenta 2019-202
Structura proiectului de diploma
Coperta proiect de diploma 
Plan tematic licenta
Formular de inscriere la examenul de licenta
Anexa drept de autor(ro)
Anexa drept de autor(en)


Master

Documente pentru programele de master in limba engleza - ACS, ES:

 
Documente pentru programul de master in limba romana - ICAI: