Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Licenta 2020

 

EXAMENE DIPLOMĂ ŞI DISERTAŢIE SESIUNEA IUNIE - IULIE 2020

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Informații referitoare la examenul de diplomă și disertație 2020

Examen de diplomă

Temele propuse
Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică 


Tematica examenului de licență 2020: 

EXAMENE DIPLOMA SESIUNEA FEBRUARIE - MARTIE 2020
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
 
Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
 
1.
Calculatoare
Preluare lucrari:

Proba 1 şi 2: 
 
 
2.
Tehnologia informaţiei
Preluare lucrari:
 
Proba 1 şi 2: 
 
 
3.
Ingineria sistemelor multimedia
Preluare lucrări:
Proba 1 şi 2: 
 
 
4.
Electromecanică
Preluare lucrări:
Proba 1 şi 2:
 
 
5.
Electronică aplicată
Preluare lucrări:
Proba 1 şi 2:
 
 
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
 
Nr.
Crt.
Specializare
Data
Sala
Ora
 
1.
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale (eventual SIC)
Preluare lucrări:
 
   
2.
Advanced computing systems (SPPD dacă va fi cazul)
 
 
   
3.
Embedded systems
Primire lucrari ES: 
 
   
4.
Aplicaţii avansate în inginerie electrică
 
   

 

Disertație

Temele propuse

Documente pentru programele de licenta:

Regulament licenta 2019-202
Structura proiectului de diploma
Coperta proiect de diploma 
Plan tematic licenta
Formular de inscriere la examenul de licenta
Anexa drept de autor(ro)
Anexa drept de autor(en)


Master

Documente pentru programele de master in limba engleza - ACS, ES:

 
Documente pentru programul de master in limba romana - ICAI: