Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Scurt Istoric

1986
Se înfiinteaza sectia de Calculatoare - studii ingineresti de 5 ani - în cadrul Facultatii de Inginerie a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.

1990
Se înfiinteaza Catedra de Electrotehnica si Calculatoare pentru supervizarea noilor programe de studiu din profilurile Stiintei si Ingineriei Calculatoarelor si respectiv Ingineriei Electrice.

1997
Catedra de Electrotehnica si Calculatoare se separa în Catedra de Calculatoare si Automatizari si respectiv Catedra de Inginerie Electrica si Electronica, ambele functionand sub aceasta denumire pana la sfarsitul anului universitar 2010-2011, în cadrul Facultatii de Inginerie a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.

2011
Catedra de Calculatoare si Automatizari si Catedra de Inginerie Electrica si Electronica se reunesc formând Departamentul de Calculatoare şi Inginere Electrică, care fiinţează sub această denumire si în prezent, în cadrul Facultatii de Inginerie a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.