Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

2 aprilie 2013: Workshop cu participare internațională în știinta calculatoarelor


Pe data de 2 aprilie a.c. ULBS va găzdui (Sala Senatului, Rectorat) un workshop științific care se va desfășura sub egida Academiei de Științe Tehnice din România precum și a singurei rețele europene de excelență în domeniul sistemelor de calcul de înaltă performanță și compilatoarelor, finanțată de către Comisia Europeană, numită European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation (HiPEAC) – v. http://www.hipeac.net/

Scopul principal al acestei manifestări constă în prezentarea rețelei de excelență HiPEAC, urmată de susținerea unor comunicări științifice focalizate pe cercetări de vârf referitoare la sistemele de calcul ale viitorilor ani.

Din partea HiPEAC vor participa - cu prezentări consistente ale unor proiecte europene de cercetare științifică pe care le conduc - profesorii universitari Koen de Bosschere (Belgia), coordonatorul rețelei europene de excelență, Rainer Leupers (Germania) și Kostas Magoutis (Grecia), membri ai Steering Committee. Din România, vor participa cu expuneri științifice profesorii universitari Nicolae Tapus (UP București), Sergiu Nedevschi (UT Cluj-Napoca), Lucian Vințan (ULB Sibiu) și Marius Marcu (UP Timișoara), specialiști recunoscuți pe plan national și internațional în știința calculatoarelor, primii trei fiind și membri ai Academiei de Știinte Tehnice.
Pe această bază se are în vedere inițierea unor proiecte de cercetare comună în domeniul științei calculatoarelor.

Anexat se poate consulta
agenda aferentă workshop-ului.