Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Diploma și dizertații 2019

Informații referitoare la examenul de diplomă și disertație 2019

Examen de diplomă

Temele propuse

Calculatoare
TI
ISM
EM
EA


Disertație

Temele propuse
ACS
ES
ICAI
AAIE