Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Planuri invatamant TI

An 2018-2022

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL I/1st YEAR
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Limbaje de programare /
Programming Languages
TI.101.FO 3 0 2 0 E1 5 - - - - - - 55
1.2 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
TI.102.FO 2 2 0 0 E1 5 - - - - - - 69
1.3 Informatică aplicată /
Applied Informatics
TI.103.FO 2 0 2 0 C1 4 - - - - - - 44
1.4 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială / Linear Algebra, Analitic and Differential Geometry TI.104.FO 2 2 0 0 E1 5 - - - - - - 69
1.5 Fizică /
Physics
TI.105.FO 2 0 1 0 E1 4 - - - - - - 58
1.6 Bazele programării calculatoarelor /
Fundamentals of Computer Programming
TI.106.FO 2 2 0 0 C1 5 - - - - - - 69
1.7 Opţional 1
Optional 1
Limba engleză 1 /
English Language 1
TI.107.CA 0 2 0 0 C1 2 - - - - - - 22
1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
TI.108.CA
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
TI.109.CO 0 1 0 0 A/R1 1 - - - - - - 11
2.1 Structuri de date şi algoritmi /
Data Structures and Algorithms
TI.201.DO - - - - - - 3 0 2 0 E2 5 55
2.2 Matematici speciale /
Special Mathematics
TI.202.FO - - - - - - 2 2 0 0 E2 5 69
2.3 Electrotehnică /
Electrotechnics
TI.203.DO - - - - - - 3 1 1 0 E2 5 55
2.4 Metode numerice /
Numerical Methods
TI.204.FO - - - - - - 2 0 2 0 C2 5 69
2.5 Proiectare logica /
Logic Design
TI.205.DO - - - - - - 2 0 2 0 E2 5 69
2.6 Tehnici de comunicare profesională /
Professional Communication Techniques
TI.206.CO - - - - - - 1 1 0 0 C2 3 47
2.7 Opţional 2
Optional 2
Limba engleză 2 /
English Language 2
TI.207.CA - - - - - - 0 2 0 0 C2 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
TI.208.CA
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
TI.209.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R2 1 11
Total 13 9 5 0 4E+3C+1A/R 30+1* 13 7 7 0 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
TI.110.FF 2 2 0 0 C1 3 - - - - - - 19
1.11 Fizică generală /
General Physics
TI.111.FF 2 1 1 0 C1 3 - - - - - - 19
2.10 Chimie /
Chemistry
TI.210.FF - - - - - - 1 0 1 0 C2 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
TI.211.CF - - - - - - 2 0 0 0 C2 2 22
Total 4 3 1 0 2C 6 3 0 1 0 2C 4  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8   4    

An universtitar 2015-2019

ANUL II/2nd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
19 Analiza şi Proiectarea Algoritmilor
Algorithms Analysis and Design
390453010612DO19 2 0 2 0 C3 5 - - - - - - 69
20 Programare Orientată Obiect
Object Oriented Programming
390453020612DO20 2 0 2 1 E3 5 - - - - - - 55
21 Electronică Analogică
Analog Electronics
390473030612DO21 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
22 Programare în limbaj de asamblare
Progamming in Assembly Language
390453040612SO22 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
23 Teoria Sistemelor
Systems Theory
390453050612DO23 2 0 2 0 C3 5 - - - - - - 69
24 Tehnici Statistice de Analiză a Datelor
Statistical Techniques for Data Analysis
390453060612FO24 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
25 Opţional 3
Optional 3
Limba Engleză 3
English Language 3
390493070612CA25 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
Limba Germană 3
German Language 3
390493080612CA25
26 Tehnici de Programare
Programming Techniques
390454010612SO26 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
27 Interfeţe şi Protocoale de Comunicaţii
Computer Peripherals and Protocols
390454020612DO27 - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
28 Grafică asistată de calculator
Computer Aided Graphics
390454030612FO28 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
29 Dezvoltarea Aplicaţiilor WEB
Web Design
390454040612SO29 - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
30 Electronică Digitală
Digital Electronics
390454050612DO30 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
31 Măsurări şi Achiziţii de Date
Measurements and Data Acquisition
390474060612DO31 - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
32 Opţional 4
Optional 4
Limba Engleză 4
English Language 4
390494070612CA32 - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
Limba Germană 4
German Language 4
390494080612CA32 - - - - - -
33 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390493090612CO33 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
34 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390494090612CO34 - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
35 Practică
Internship
  390454100612DO35 90 ore/90 hours C4 4  
  12 2 12 1 4E+3C+1A/R 30+1* 12 2 12 1 4E+4C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     26+1*      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects  
35-1 Practică
Internship
  390454110612DO35 270 ore/270 hours C4 12  
36 Istoria Ştiinţei Calculatoarelor
History of Computer Science
390454110612CF36 - - - - - - 2 0 0 0 C4 2 22
  0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
0     2      


ANUL III/3rd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
37 Calculatoare Numerice
Digital Computers
390455010612DO37 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
38 Reţele de Calculatoare
Computer Networks
390455020612DO38 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
39 Limbaje Formale şi Compilatoare
Formal Languages and Compilers
390455030612DO39 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
40 Baze de Date
Databases
390455040612DO40 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
41 Inginerie Software
Software Engineering
390455050612DO41 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
42 Limbaje de Descriere Hardware
Hardware Description Languages
390455060612SO42 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
43 Arhitectura Calculatoarelor
Computer Architecture
390456010612DO43 - - - - - - 3 0 1 1 E6 5 55
44 Sisteme cu Microprocesoare
Microprocessor Based Systems
390456020612DO44 - - - - - - 3 0 2 0 E6 5 55
45 Sisteme de Operare
Operating Systems
390456030612DO45 - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
46 Sisteme Inteligente
Intelligent Systems
390456040612DO46 - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
47 Proiectarea Bazelor de Date
Databases Design
390456050612SO47 - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
48 Opţional 5
Optional 5
Proiectare Asistată de Calculator (CAD)/CAD Methods 390456060612SA48 - - - - - - 1 0 1 0 C6 2 22
Bioinformatică
Bioinformatics
390456070612SA48 - - - - - -
49 Opţional 6
Optional 6
Economia firmei
Company Economics
390466080612CA49 - - - - - - 1 1 0 0 C6 2 22
Marketing industrial
Industrial Marketing
390466090612CA49 - - - - - -
50 Practică
Internship
  390456100612DO50 90 ore/90 hours C6 4  
  14 0 12 1 4E+2C 30 14 1 10 2 4E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60  
Discipline facultative/Facultative subjects  
50-1 Practică
Internship
  390456110612DO50 270 ore/270 hours C6 12  
51 Microelectronică
Microelectronics
390455070612SF51 1 0 1 0 C5 2 - - - - - - 22
52 Informare şi Documentare Ştiinţifică
Scientific Information and Documentation
390456110612CF52 - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
  1 0 1 0 1C 2 2 0 0 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      


ANUL IV/4th YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
53 Tehnici de Codare a Informației
Information Coding Techniques
390457010612SO53 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
54 Comportamentul Adaptiv al Sistemelor
Adaptive Behaviour of Systems
390457020612SO54 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
55 Opţional 7
Optional 7
Metode Automate de Optimizare a Arhitecturilor de Calcul
Automatic Optimization of Computer Architectures
390457030612SA55 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
Sisteme Multiprocesor
Multiprocessor Systems
390457040612SA55
56 Opţional 8
Optional 8
Disc. 1 aleasă din pachetul C
Subj. 1 choosen from package
C
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
57 Opţional 9
Optional 9
Disc. 2 aleasă din pachetul C
Subj. 2 choosen from package C
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
58 Opţional 10
Optional 10
Disc. 3 aleasă din pachetul C
Subj. 3 choosen from package C
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
59 Opţional 11
Optional 11
Disc. 4 aleasă din pachetul C
Subj. 4 choosen from package C
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
60 Tehnologii pentru Sisteme Dedicate
Technologies for Embedded Systems 
390458010612SO60 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
61 Intranet și internet
Intranet and Internet
390458020612DO61 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
62 Opţional 12
Optional 12
Sisteme cu Procesări Paralel-Speculative
Systems with Parallel and Speculative Processing
390458030612SA62 - - - - - - 2 0 2 0 E8 3 27
Algoritmi Paraleli şi Distribuiţi
Parallel and Distributed Algorithms
390458040612SA62
63 Opţional 13
Optional 13
Disc. 1 aleasă din pachetul D
Subj. 1 choosen from package D
  - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
64 Opţional 14
Optional 14
Disc. 2 aleasă din pachetul D
Subj. 2 choosen from package D
  - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
65 Opţional 15
Optional 15
Disc. 3 aleasă din pachetul D
Subj. 3 choosen from package D
  - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
66 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
390458100612SO66 60 ore/60 hours C8 10  
  14 0 14 0 3E+4C 30 12 0 9 0 3E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28     21      
TOTAL: 60  
67 Examen de Licenţă - Proba 1
Graduation Exam - Part 1
390458100612SO67                     E8 10  
68 Examen de Licenţă - Proba 2
Graduation Exam - Part 2
390458100612SO68                     E8 10  
Discipline facultative  
69 Creativitate şi design
Creativity and Design
390457110612CF69 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
70 Bazele contabilităţii
Accounting Basics
390497120612CF70 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
  4 2 0 0 2C 4 0 0 0 0 - 0  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6     0