Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Diploma/Disertatie 2020-2021

  

EXAMENE DIPLOMĂ ŞI DISERTAŢIE SESIUNEA IUNIE - IULIE 2021

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Examen de diplomă

Temele propuse
Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică 


Tematica examenului de licență 2021: 

Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică 

Documente pentru programele de licenta:

Regulament licenta 202-202
Structura proiectului de diploma
Coperta proiect de diploma 
Plan tematic licenta
Formular de inscriere la examenul de licenta
Anexa drept de autor(ro)
Anexa drept de autor(en)


Programe universitare de Master

Temele propuse:

ACS
ICAI
ES
AAIE

Documente pentru programele de master in limba engleza - ACS, ES:

 
Documente pentru programul de master in limba romana - ICAI: