Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Diploma / Disertatie 2024

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - 2024


Informații referitoare la examenul de diplomă și disertație 

Planificarea examenelor de diplomă / disertație – iulie 2024

 

 

 

 

Specializarea

Data, ora

sala

Calculatoare

01-05.07.2024, 09:00

IE 303

Tehnologia informației

08-10.07.2024, 09:00

IE 303

Ingineria sistemelor multimedia

10-12.07.2024, 09:00

IE 303

Electromecanică

08-10.07.2024, 09:00

IM 010

Electronică aplicată

10-12.07.2024, 09:00

IE 304

ACS (şi SPPD dacă va fi cazul)

15-16.07.2024, 09:00

IE 303

ES

16-17.07.2024, 09.00

IE 303

ICAI (şi SIC dacă va fi cazul)

16-17.07.2024, 09:00

IE 303

AAIE

15-16.07.2024, 09:00

IM 010

 

 

Programe universitare licenţă

Teme propuse de licență 2024: 

Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică 


Tematica examenului de licenţă 2024: 

Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică  


Documente pentru programele de licenta:

Regulament licenta 2023-202
Structura proiectului de diploma
Coperta proiect de diploma 
Plan tematic licenta
Formular de inscriere la examenul de licenta
Anexa drept de autor(ro)
Anexa drept de autor(en)


Programe universitare de Master

Temele propuse:

ACS
ES
ICAI
AAIE

Documente pentru programele de master in limba engleza - ACS, ES:

 
Documente pentru programul de master in limba romana - ICAI: