Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Stagii de practica pentru studenţi - an universitar 2016/2017

Perioada de efectuare a stagiului de practica: 3 iulie 2016 - 23 iulie 2017; colocviul de practica se sustine in data de ... iulie 2017, orele 9.00.

Sectiunea A. Informatii generale

Efectuarea stagiilor de practica este obligatorie pentru studentii din anii 2 si 3 de studiu (specializarile Calculatoare si Tehnologia Informatiei si Ingineria Sistemelor Multimedia).

Stagiul de practica studenteasca se desfasoara in cadrul companiilor IT sau in cadrul departamentelor IT aferente companiilor, sub directa indrumare a cadrelor didactice si a specialistilor din cadrul companiilor.

Activitatile desfasurate pe durata stagiului sunt stabilite de catre responsabilii de practica din cadrul companiilor si cadrele didactice. De asemenea, acestia vor stabili de comun acord o zi/saptamana in care responsabilii de practica din universitate (cadre didactice) vor  face verificarea activitatii desfasurate de student in cadrul stagiului.

Responsabilul de practica din universitate va trebui sa confirme compatibilitatea activitatilor realizate pe durata stagiului de practica cu specializarea studentului. Daca aceste activitati nu sunt conforme cu ceea ce ar trebui sa se faca pe durata acestui stagiu, studentul va trebui sa se reorienteze catre alte firme/domenii.

Studentii pot opta pentru efectuarea stagiului de practica intr-o anumita companie; selectia studentilor se va face pe baza rezultatelor obtinute pe parcursul scolarizarii si a cunostintelor dobandite (si dovedite) in domeniul ales.

Exista trei alternative de desfasurare a stagiilor de practica:

1. Stagii de practica oferite de universitate sustinute in laboratoarele catedrei;
2. Stagii de practica oferite de firmele din domeniu; firmele vor realiza selectia studentilor pe baza cv-ului acestora si a unui interviu;
3. Stagii de practica efectuate in diverse firme din domeniu propuse de studenti.

Fiecare student este obligat sa furnizeze responsabilului de practica din universitate, la inceputul stagiului de practica, conventia de practica dintre firma si facultate.
Fiecare student este obligat sa furnizeze responsabilului de practica din universitate, la incheierea stagiului de practica, urmatoarele documente: fisa de evaluare si caietul de practica completate de student si de responsabilul de practica din firma.

Toate aceste documente se predau cadrului didactic responsabil cu desfasurarea activitatii de
practica care, pe baza evaluarii activitatii desfasurate pe durata stagiului de practica, va da nota finala.

Practica in laboratoarele universitatii consta din realizarea de proiecte hardware/software care vor fi evaluate si notate la finalul stagiului.

Sectiunea B. Documente necesare desfasurarii stagiului de practica

- Conventia de practica 2016-2017
- Fisa de evaluare 2016-2017
- Caiet de practica 2016-2017 

Sectiunea C. Stagii de practica oferite de firme din domeniu

       
       
       
       
       
       
       
       


Sectiunea D. Responsabilii de practică din universitate pentru anul univ. 2016/2017

Anul
Grupa
Numele şi prenumele cadrului didactic
Observatii
II Calculatoare si Tehnologia Informatiei / Ingineria Sistemelor Multimedia
 
221 C
Ş.l.dr.ing. Vasile CRĂCIUNEAN
Respons.practică
222 C
Ş.l.dr.ing. Adalbert GOLOMETY
Respons.practică
223 C
Conf.dr.ing. Rodica BACIU
Respons.practică
224 TI
Ş.l.dr.ing. Ovidiu ŞIGOVAN
Respons.practică
224 ISM
Conf.dr.ing. Cornel RENTEA
Respons.practică
III Calculatoare si Tehnologia Informatiei / Ingineria Sistemelor Multimedia
 
231 C
As.dr.ing. Alexandru BUTEAN
Respons.practică
232 C
Conf.dr.ing. Macarie BREAZU
Respons.practică
233 TI
Ş.l.dr.ing. Daniel Nicolae POP
Respons.practică
234 ISM
Ş.l.dr.mat. Radu CREŢULESCU
Respons.practică
II Electromecanica / Electronica Aplicata
 
321 EM
Ş.l.dr.ing. Ovidiu SPĂTARI
Respons.practică
 
322 EA
Ș.l.dr.ing. Beriliu ILIE
Respons.practică
III Electromecanica / Electronica Aplicata
 
331 EM
Conf.dr.ing. Lizeta POPESCU
Respons.practică
 
332 EA
S.l..dr.ing. Mihai NEGHINĂ
Respons.practică

Coordonatorii de practică pentru anul univ. 2016/2017,
            Domeniile:
CALCULATOARE –  Conf.dr.ing. Macarie BREAZU
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – Ş.l.dr.ing. Ovidiu ŞIGOVAN
INGINERIA SISTEMELOR MULTIMEDIA – Conf.dr.ing. Cornel RENTEA
INGINERIE ELECTRICĂ – Conf.dr.ing. Lizeta POPESCU
INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII – Ș.l.dr.ing. Beriliu ILIE

Adobe Reader Document

OpenOffice Document