Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Stagii de practica pentru studenţi - an universitar 2021/2022

Perioada de efectuare a stagiului de practica: luna iulie 2022

Sectiunea A. Informatii generale

Efectuarea stagiilor de practica este obligatorie pentru studentii din anii 2 si 3 de studiu (specializarile Calculatoare si Tehnologia Informatiei si Ingineria Sistemelor Multimedia).

Stagiul de practica studenteasca se desfasoara in cadrul companiilor IT sau in cadrul departamentelor IT aferente companiilor, sub directa indrumare a cadrelor didactice si a specialistilor din cadrul companiilor.

Activitatile desfasurate pe durata stagiului sunt stabilite de catre responsabilii de practica din cadrul companiilor si cadrele didactice. De asemenea, acestia vor stabili de comun acord o zi/saptamana in care responsabilii de practica din universitate (cadre didactice) vor  face verificarea activitatii desfasurate de student in cadrul stagiului.

Responsabilul de practica din universitate va trebui sa confirme compatibilitatea activitatilor realizate pe durata stagiului de practica cu specializarea studentului. Daca aceste activitati nu sunt conforme cu ceea ce ar trebui sa se faca pe durata acestui stagiu, studentul va trebui sa se reorienteze catre alte firme/domenii.

Studentii pot opta pentru efectuarea stagiului de practica intr-o anumita companie; selectia studentilor se va face pe baza rezultatelor obtinute pe parcursul scolarizarii si a cunostintelor dobandite (si dovedite) in domeniul ales.

Exista trei alternative de desfasurare a stagiilor de practica:

1. Stagii de practica oferite de universitate sustinute in laboratoarele catedrei;
2. Stagii de practica oferite de firmele din domeniu; firmele vor realiza selectia studentilor pe baza cv-ului acestora si a unui interviu;
3. Stagii de practica efectuate in diverse firme din domeniu propuse de studenti.

Fiecare student este obligat sa furnizeze responsabilului de practica din universitate, la inceputul stagiului de practica, conventia de practica dintre firma si facultate.
Fiecare student este obligat sa furnizeze responsabilului de practica din universitate, la incheierea stagiului de practica, urmatoarele documente: fisa de evaluare si caietul de practica completate de student si de responsabilul de practica din firma.

Toate aceste documente se predau cadrului didactic responsabil cu desfasurarea activitatii de
practica care, pe baza evaluarii activitatii desfasurate pe durata stagiului de practica, va da nota finala.

Practica in laboratoarele universitatii consta din realizarea de proiecte hardware/software care vor fi evaluate si notate la finalul stagiului.

Sectiunea B. Documente necesare desfasurarii stagiului de practica

- Conventia de practica 2019-2020
- Fisa de evaluare 2019-2020 
- Caiet de practica 2019-2020  

Sectiunea C. Stagii de practica oferite de firme din domeniu

       
       
       
       
       
       
       
       


Sectiunea D. Responsabilii de practică din universitate pentru anul univ. 2021/2022
Responsabili și coordonatori practică
Departament Calculatoare și Inginerie Electrică
An univ. 2021-2022
 
Sectie
Anul
Grupa
Nr sgr
Responsabil practică
Coordonator practică
Calculatoare
C
2
221
3
Șef lucr.dr.ing. Ioana COFARU
Șef lucr.dr.ing. Antoniu PITIC
222
3
Conf.dr.ing. Rodica BACIU
3
231
2
Sef lucr.dr.ing. Stelian CIUREA
232
2
Şef lucr.dr.ing.  Antoniu PITIC
233
2
As.dr.ing. Daniel CRĂCIUNEAN
Tehnologia Informaţiei
TI
2
223
3
Conf.dr.mat. Radu CREȚULESCU
Conf.dr.mat. Radu CREȚULESCU
3
234
3
As.dr.ing. Alexandru DOROBANȚIU
Ingineria Sistemelor Multimedia
ISM
2
224
2
Conf.dr.ing. Cornel RENTEA
Şef lucr. dr.ing. Alexandru BUTEAN
3
235
3
Şef lucr. dr.ing. Alexandru BUTEAN
Electromecanică
EM
2
321
3
Şef lucr.dr.ing. Ovidiu SPĂTARI
Conf.dr.ing. Mihai BOGDAN
3
331
1
Conf.dr.ing. Mihai BOGDAN
Electronică Aplicată
EA
2
322
3
Şef.lucr.dr.ing. Beriliu ILIE
Şef lucr.dr.ing. Beriliu ILIE
3
332
2
Şef lucr.dr.ing. Mihai NEGHINĂ
 

 Director departament
prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

Adobe Reader Document

OpenOffice Document