Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Stagii de practica pentru studenţi - an universitar 2018/2019

Perioada de efectuare a stagiului de practica: 8 iulie 2019 - 28 iulie 2019;

Sectiunea A. Informatii generale

Efectuarea stagiilor de practica este obligatorie pentru studentii din anii 2 si 3 de studiu (specializarile Calculatoare si Tehnologia Informatiei si Ingineria Sistemelor Multimedia).

Stagiul de practica studenteasca se desfasoara in cadrul companiilor IT sau in cadrul departamentelor IT aferente companiilor, sub directa indrumare a cadrelor didactice si a specialistilor din cadrul companiilor.

Activitatile desfasurate pe durata stagiului sunt stabilite de catre responsabilii de practica din cadrul companiilor si cadrele didactice. De asemenea, acestia vor stabili de comun acord o zi/saptamana in care responsabilii de practica din universitate (cadre didactice) vor  face verificarea activitatii desfasurate de student in cadrul stagiului.

Responsabilul de practica din universitate va trebui sa confirme compatibilitatea activitatilor realizate pe durata stagiului de practica cu specializarea studentului. Daca aceste activitati nu sunt conforme cu ceea ce ar trebui sa se faca pe durata acestui stagiu, studentul va trebui sa se reorienteze catre alte firme/domenii.

Studentii pot opta pentru efectuarea stagiului de practica intr-o anumita companie; selectia studentilor se va face pe baza rezultatelor obtinute pe parcursul scolarizarii si a cunostintelor dobandite (si dovedite) in domeniul ales.

Exista trei alternative de desfasurare a stagiilor de practica:

1. Stagii de practica oferite de universitate sustinute in laboratoarele catedrei;
2. Stagii de practica oferite de firmele din domeniu; firmele vor realiza selectia studentilor pe baza cv-ului acestora si a unui interviu;
3. Stagii de practica efectuate in diverse firme din domeniu propuse de studenti.

Fiecare student este obligat sa furnizeze responsabilului de practica din universitate, la inceputul stagiului de practica, conventia de practica dintre firma si facultate.
Fiecare student este obligat sa furnizeze responsabilului de practica din universitate, la incheierea stagiului de practica, urmatoarele documente: fisa de evaluare si caietul de practica completate de student si de responsabilul de practica din firma.

Toate aceste documente se predau cadrului didactic responsabil cu desfasurarea activitatii de
practica care, pe baza evaluarii activitatii desfasurate pe durata stagiului de practica, va da nota finala.

Practica in laboratoarele universitatii consta din realizarea de proiecte hardware/software care vor fi evaluate si notate la finalul stagiului.

Sectiunea B. Documente necesare desfasurarii stagiului de practica

- Conventia de practica 2018-2019
- Fisa de evaluare 2018-2019
- Caiet de practica 2018-2019 

Sectiunea C. Stagii de practica oferite de firme din domeniu

       
       
       
       
       
       
       
       


Sectiunea D. Responsabilii de practică din universitate pentru anul univ. 2018/2019

Responsabilii de practică pe grupe pentru anul universitar 2018-2019.
Domeniile:
CALCULATOARE  ŞI  TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
INGINERIA  SISTEMELOR  MULTIMEDIA
INGINERIE  ELECTRICĂ
INGINERIE  ELECTRONICĂ  ŞI  TELECOMUNICAŢII

Anul

Grupa

Numele şi prenumele cadrului didactic

Observeţii

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei / Ingineria Sistemelor Multimedia

 

II

221 C

Şef.lucr.dr.ing. Vasile CRĂCIUNEAN

responsabil practică

222 C

Conf.dr.ing. Rodica BACIU

responsabil practică

223 C

Şef.lucr.dr.mat. Antoniu PITIC

responsabil practică

224TI

Şef.lucr.dr.ing. Ovidiu ŞIGOVAN

responsabil practică

225 ISM

Conf.dr.ing. Cornel RENTEA

responsabil practică

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei / Ingineria Sistemelor Multimedia

 

III

231 C

As.dr.ing. Alexandru BUTEAN

responsabil practică

232 C

Şef.lucr.dr.ing. Aldabert GOLOMETY

responsabil practică

233 TI

Şef.lucr.dr.ing. Daniel Nicolae POP

responsabil practică

234 ISM

Conf.dr.mat. Radu CREŢULESCU

responsabil practică

Electromecanică / Electronică Aplicată

II

321 EM

Şef.lucr.dr.ing. Ovidiu SPĂTARI

responsabil practică

322 EA

Şef.lucr.dr.ing. Beriliu ILIE

responsabil practică

Electromecanică / Electronică Aplicată

III

331 EM

Conf.dr.ing. Lizeta POPESCU

responsabil practică

332 EA

Şef.lucr.dr.ing. Mihai NEGHINĂ

responsabil practică

Şi coordonatorii de practică pentru anul universitar 2018/2019,
Specializările:
CALCULATOARE - Conf.dr.ing. Rodica BACIU
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI - Şef.lucr.dr.ing. Ovidiu ŞIGOVAN
INGINERIA SISTEMELOR MULTIMEDIA - Conf.dr.ing. Cornel RENTEA
ELECTROMECANICĂ - Conf.dr.ing. Lizeta POPESCU
ELECTRONICĂ APLICATĂ - Şef.lucr.dr.ing. Beriliu ILIEAdobe Reader Document

OpenOffice Document