Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Diploma disertatie 2025

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - 2025


Informații referitoare la examenul de diplomă și disertație 

 

 Programe universitare licenţă

Teme propuse de licență 2025: 

Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică 


Tematica examenului de licenţă 2025: 

Calculatoare
TI
ISM
Electronică aplicată 
Electromecanică  


Documente pentru programele de licenta:

Regulament licenta 2024-202
Structura proiectului de diploma
Coperta proiect de diploma 
Plan tematic licenta
Formular de inscriere la examenul de licenta
Anexa drept de autor(ro)
Anexa drept de autor(en)


Programe universitare de Master

Temele propuse:

ACS
ES
ICAI
AAIE

Documente pentru programele de master in limba engleza - ACS, ES:

 
Documente pentru programul de master in limba romana - ICAI: