Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Electromecanica

ANUL I/1st Year

Nr
crt
Denumire disciplina
Subjects
Codul disciplinei
Subject Code
Semestrul 1/1st Semester
Semestrul 2/2nd Semester
 
C
S
L
P
Ver
Cr
C
S
L
P
Ver
Cr
 
1.
Analiză matematică
Basic Concepts in Mathematics
39049 130 0713 FO01
3
2
-
-
E1
5
-
-
-
-
-
-
 
2.
Algebră liniară /Linear Algebra
39049 131 0713 FO02
3
2
-
-
E1
5
-
-
-
-
-
-
 
3.
Fizică tehnică/Physics
  39049 101 0713 FO03
2
2
1
-
E1
5
-
-
-
-
-
-
 
4.
Utilizarea calculatoarelor (utilitare, web, Internet)/ Introduction to computer's uses
39047.104.0713 FO04
2
-
2
-
C1
5
-
-
-
-
-
-
 
5.
Electrochimie// Chemistry
39049 120 0713 FO05
1
-
1
-
C1
3
-
-
-
-
-
-
 
6.
Introducere în ingineria electrică/ Introduction to Electrical Engineering
39047.102.0713 DO06
2
1
1
-
E1
5
-
-
-
-
-
-
 
7.
Opt
Limba engleză I/Englis language-1
39049 150 0713 CO07
-
2
-
-
C1
2
-
-
-
-
-
-
 
Limba germană I/German Language- I
39049 151 0713 CO07
 
8.
Matematici speciale
Advanced Concepts in Mathematics
39049 232 0713 FO08
-
-
-
-
-
-
3
3
-
-
E2
6
 
9.
Limbaje de programare
 Programming Language
39045 201 0713 FO09
-
-
-
-
-
-
2
-
3
-
E2
5
 
10.
Grafică asistată de calculator şi noţiuni de desen tehnic
Graphic design and technical drawing
39042 202 0713 FO10
-
-
-
-
-
-
2
-
3
-
C2
5
 
11.
Electrotehnică I/Electrotechnics I
39047.203.0713 DO11
-
-
-
-
-
-
2
2
1
-
E2
6
 
12.
Materiale electrotehnice  
Materials used in electrotechnics
39047.204.0713 DO12
-
-
-
-
 
 
2
-
1
-
E2
4
 
13.
Tehnici de comunicare / Communications techniques
39046 205 0713 CO13
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
C2
2
 
14.
Opt
Limba engleză II/English language-1I
39049 251 0713 CO14
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
C2
2
 
Limba germană II/German Language- II
39049 252 0713 CO14
 
 
13
9
5
-
4E
4C
30
12
8
8
 
-
4E
4C
30
TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ/Total number of hours per week
27
 
28
 
 
TOTAL: 60P.C.
 
15.
Educatie Fizica si Sport I/Sport I
39047 103 0713 CO15
-
2
-
-
C1
2
-
-
-
-
-
-
 
16.
Educatie Fizica si Sport II/Sport II
39047 103 0713 CO16
 
 
 
 
 
 
-
2
-
-
C2
2
 
Discipline facultative.   Subjects at will
 
17.
Matematică Generală/Mathematics
39047104 0713 FF17
2
2
-
-
C1
3
-
-
-
-
-
-
 
18.
Fizică Generală/Phisics
39047.105 0713 DF18
2
2
-
-
C1
3
-
-
-
-
-
-
 
TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ
DISCIPLINE FACULTATIVE
Total number of hours for at will subjects
10
3C
8
2
1C
2
 
 

ANUL II/2st Year

Nr
crt.
Denumire disciplina
Subjects
Codul disciplinei
Subject Code
Semestrul 2/2st Semester
Semestrul 3/3nd Semester
C
S
L
P
Ver
Cr
C
S
L
P
Ver
Cr
19
Mecanică tehnică 
Technical Mechanics
39042.301 0713 DO19
2
   -
1
-
C3
4
-
-
-
-
-
-
20
Electrotehnică II    Electrotechnics II
39047.302.0713 DO20
2
2
1
-
E3
5
-
-
-
-
-
-
21
Electronică Analogică  Analogical  Electronics
39047.303.0713 FO21
2
1
2
-
E3
5
-
-
-
-
-
-
22
Limbaje de programare: C++
39045.304 0713 DO22
2
-
2
1
C3
5
-
-
-
-
-
-
23
Rezistenţa materialelor
Strength of Materials
39047.305 0713 DO23
2
1
1
-
E3
4
-
-
-
-
-
-
24
Măsurări electrice şi electronice
Electronics and Electrics Measurements
39047.306.0713 CO24
2
-
2
-
E3
5
-
-
-
-
-
-
25
Opt
Limba engleză III
English language-1II
39049.352 0713 SO25
-
2
-
-
C3
2
-
-
-
-
-
-
Limba germană III
German Language- III
39049.353 0713 SO25
26
Analiza numerică a circuitelor electrice
39047.401.0713 DO26
-
-
-
-
-
-
2
-
2
1
C4
5
27
Maşini electrice I/ Electric Machines I
39047.402.0713 DO27
-
-
-
-
-
-
2
-
1
1
E4
4
28
Electronică digitală
Digital Electronics
39047.403.0713 DO28
-
-
-
-
-
-
2
-
2
1
E4
5
29
Ingineria Sistemelor Mecanice
Basic Mechanisms
39042.404 0713 DO29
-
-
-
-
-
-
2
-
1
1
E4
4
30
Măsurarea mărimilor neelectrice
Sensors and transducers
39047.406.0713 DO30
-
-
-
-
-
-
2
-
1
-
C4
3
31
Electronică de putere I
Power Electronics
39047.407.0713 DO31
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
E4
3
32
Opt
Limba engleză IV
English language-1V
39049.453 0713 DO32
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
C4
2
Limba germană IV
German Language- IV
39049.454 0713 DO32
33
Practica/Plant practice
39047.409.0713 DO33
90 ore
C4
4
 
 
12
6
9
1
4E
4C
30
13
2
10
3
4E
4C
30
TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ
Total number of hours per week
28
 
28
 
TOTAL:60 P.C.
34
Educatie Fizica si Sport III
Sport III
39047.303 0713 CF34
-
2
-
-
C1
2
 
 
 
 
 
 
Discipline facultative  Subjects at will
35
Informare şi documentare tehnică
39047.411 0713 DF35
-
-
-
-
-
-
2
1
-
-
C4
3
 
36
Istoria Tehnicii
39047.308 0713 DF36
2
1
-
-
C3
3
-
-
-
-
-
-
 
TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ
DISCIPLINE FACULTATIVE
Total number of hours for at will subjects
5
2C
5
3
2C
 
5
 

ANUL III/3st Year

Nr

crt.

Denumire disciplina

Subjects

Codul disciplinei

Subject Code

Semestrul 5/5st Semester

Semestrul 6/6nd Semester

C

S

L

P

Ver

Cr

C

S

L

P

Ver

Cr

37.

Maşini electrice II /Electric Machines II

39047.501.0713 DO37

2

-

1

1

E5

4

-

-

-

-

-

-

38.

Acţionări electrice I 

Electrical Machines Drive   I

39047.502.0713 DO38

2

-

1

1

C5

4

-

-

-

-

-

-

39

Sisteme cu microprocesoare  Microprocessors Systems

39045.503.0713 DO39

2

-

2

-

E5

4

-

-

-

-

-

-

40.

Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice / Electric power generators, transmission and distribution

39047.504.0713 DO40

2

-

1

1

E5

5

-

-

-

-

-

-

41.

Echipamente electrice I

Electrical Equipments I

39047.505.0713 DO41

2

1

1

-

C5

4

-

-

-

-

-

-

42.

Tehnica reglării automate /

Control Systems

39045.506.0713 DO42

2

-

1

-

C5

4

-

-

-

-

-

-

43.

Electronica de putere II 

Power Electronics

39047.507.0713 DA43

2

-

2

1

E5

5

-

-

-

-

-

-

Comanda convertoarelor  Converters

39047.508.0713 DA43

44.

Echipamente electrice II  Electrical Equipments II

39047.601.0713 SO44

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

E6

4

45.

Microcontrolere  / Microcontrollers Fundamentals

39047.602.0713 DO45

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

E6

4

46.

Acţionări electrice II

Electrical Machines Drive II

39047.603.0713 DO46

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E6

4

47.

Electrotehnologii I

Technologies  in Electrotechnics I

39047.604.0713 SO47

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

C6

3

48.

Achiziţii de date şi prelucrări de semnal/Data Acquisition Systems

39047.605.0713 DO48

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E6

4

49.

Ingineria calităţii şi fiabilitate

Quality and reliabilty

 39045.606.0713 SO49

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

C6

3

50.

Bazele proiectării asistate de calculator / CAD Basics

39043.607.0713 SA50

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

C6

4

Metode  CAD în inginerie electrică

CAD Methods in electric engineering

39043.608.0713 DA50

51.

Practică/Plant practice

39047.609.0713 DO51

90 ore

C6

4

 

14

1

9

4

4E

3C

30

14

-

11

3

4E

4C

30

TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ

Total number of hours per week

28

 

 

28

 

 

TOTAL:60p.c.

Discipline facultative  Subjects at will

52.

Creativitate si Design

39047.509.0713 DF52

1

2

-

-

C5

3

-

-

-

-

-

-

53.

Bazele Contabilitatii

39047.610.0713 DF53

1

2

-

-

C5

3

-

-

-

-

-

-

54.

Filozofie

39047.510.0713 SF54

-

-

-

-

-

-

2

4

-

-

C6

4

TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ

DISCIPLINE FACULTATIVE

Total number of hours for at will subjects

6

2C

6

4

1C

4ANUL IV/
4st Year

Nr.

crt.

Denumire disciplina

Subjects

Codul disciplinei

Subject Code

Semestrul 7/7st Semester

Semestrul 8/8nd Semester

C

S

L

P

Ver

Cr

C

S

L

P

Ver

Cr

55.

Maşini electrice speciale

Special Electrical Machines

39047.701.0713 SO55

2

-

1

1

E7

5

-

-

-

-

-

-

56.

Automatizări pentru maşini unelte

Automated Machine Tools

39044.702.0713 SO56

2

-

2

-

E7

4

-

-

-

-

-

-

57.

Electrotehnologii II

Technologies  in Electrotechnics II

39044.703.0713 SO57

2

-

2

1

E7

5

-

-

-

-

-

-

58.

Surse Regenerabile de Energie

New and Renewable Energy Sources

39047.704.0713 SO58

2

-

1

1

E7

4

-

-

-

-

-

-

59.

Sisteme încorporate(Embedded Systems)/Embedded Systems

39047.705.0713 SA59

2

-

2

-

C7

4

-

-

-

-

-

-

60.

Tracţiune electrică/Electric cars

39047.706.0713 SO60

2

-

1

-

C7

4

-

-

-

-

-

-

Echipamente electrice pentru autovehicule/ Automotive Electrical Devices

39047.707.0713 SO60

61.

Tehnologii electronice

Technologies in Electronics

39047.708.0713 SO61

2

-

2

-

C7

4

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Tehnologia echipamentelor electrice

Electrical Technology Equipments

39047.709.0713 FO61

62.

Management şi marketing

Management and marketing

39046.801.0713 CO62

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

C8

5

63.

Comunicare şi relaţii publice

Communication and Public Relations

39046.802.0713 SO63

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C8

3

64.

Instrumentaţie virtuală

Virtual  Instrumentation

39047.803.0713 SO64

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E8

5

65.

Acţionări hidraulice şi pneumatice

Hydraulics and Pneumatics Devices

39044.804.0713 SA65

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

-

2

-

E8

6

Sisteme şi actuatori  în hidropneumatică

39044.805.0713 SA65

66.

Sisteme flexibile de fabricaţie

Manufacturing Methods

39044.806.0713 SA66

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E8

6

Concepte şi strategii în sisteme flexibile de producţie

39044.807.0713 SA66

67.

Managementul proiectelor

Project Management

39046.808.0713 CA67

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

C8    

5

Proprietate intelectuală

Intellectual Property Protection

39046.809.0713 CA667

 

  14

  -

11

3

4E

3C

30

11

5

6

 

-

3E

3C

30

TOTAL  ORE PE  SAPTAMĂNĂ /Total number of hours per week

28

 

22

 

TOTAL: 60 p.c.

68.

Practică pentru pregătire  proiect diplomă

 

60 ore

C

5

69

Examen Licenţă/Licence Exam

 

 

10

Discipline facultative.  Subjects at will

70.

Legislaţia muncii

39046.710.0713CA70

1

2

 

-

C7

3

 

 

 

 

 

 

71.

Mentenanta echipamentelor electrice.

39047.711.0713SA71

1

2

-

-

C7

3

 

 

 

 

 

 

TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ

DISCIPLINE FACULTATIVE

Total number of hours for at will subjects

6

2C

6