Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Electromecanica

ANUL I/1st YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1 Analiză matematică / Mathematical Analysis 39049 101 0713 FO01 3 2 0 0 E1 6 - - - - - - 80
2 Algebră liniară / Linear Algebra 39049 102 0713 FO02 3 2 0 0 E1 6             80
3 Fizică tehnică / Technical Physics  39049 103 0713 FO03 3 1 1 0 E1 5             55
4 Informatică aplicată / Applied Informatics 39047 104 0713 FO04 1 0 2 0 C1 4             58
5 Electrochimie / Electrochemistry 39049 105 0713 FO05 1 0 1 0 C1 3             47
6 Introducere în ingineria electrică / Introduction to Electrical Engineering 39047 106 0713 SO06 2 1 1 0 E1 4             44
7 Opţional 1
Optional 1
Limba Engleză 1
English Language 1
39049 107 0713 CA07 0 2 0 0 C1 2 - - - - - - 22
Limba Germană 1
German Language 1
39049 108 0713 CA07
8 Matematici speciale / Special Mathematics  39049 201 0713 FO08 - - - - - - 2 2 0 0 E2 5 69
9 Limbaje de programare /
Programming Languages
39045 202 0713 FO09 - - - - - - 3 0 2 0 E2 6 80
10 Grafică asistată de calculator şi noţiuni de desen tehnic / Computer Aided Graphics and Notions of  Technical Drawing 39042 203 0713 FO10 - - - - - - 2 0 2 0 C2 5 69
11 Electrotehnică I / Electrotechnics I 39047 204 0713 DO11 - - - - - - 3 1 1 0 E2 6 80
12 Mecanică tehnică /
Technical Mechanics
39047 205 0713 DO12 - - - -   - 2 0 2 0 E2 4 44
13 Tehnici de comunicare / Communications Techniques 39046 206 0713 CO13 - - - - - - 2 0 0 0 C2 2 22
14 Opţional 2
Optional 2
Limba Engleză 2
English Language 2
39049 207 0713 CA14 - - - - - - 0 2 0 0 C2 2 22
Limba Germană 2
German Language 2
39049 208 0713 CA14
15 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
39049 109 0713 CO15 0 1 0 0 A/R1 1 - - - - - - 11
16 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
39049 209 0713 CO16 - - - - - - 0 1 0 0 A/R2 1 11
  13 9 5 0 4E+3C+1A/R 30+1* 14 6 7 0 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects  
17 Matematică generală
General Mathematics
39049 110 0713 FF17 2 2 0 0 C1 3 - - - - - - 19
18 Fizică generală
General Physics
39049 111 0713 FF18 2 2 0 0 C1 3 - - - - - - 19
  4 4 0 0 2C 6 0 0 0 0 - 0  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     0      

 

ANUL II/2nd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
19 Materiale electrotehnice /  
Materials Used in Electrotechnics
39042 301 0713 DO19 2 0 1 0 C3 3 - - - - - - 33
20 Electrotehnică II /  Electrotechnics II 39047 302 0713 DO20 2 1 1 0 E3 5 - - - - - - 69
21 Electronică Analogică / Analogical  Electronics 39047 303 0713 DO21 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
22 Programare Orientată Obiect /
Object Oriented Programming
39045 304 0713 FO22 2 0 2 1 C3 6 - - - - - - 80
23 Rezistenţa materialelor /
Strength of Materials
39042 305 0713 SO23 2 1 1 0 E3 4 - - - - - - 44
24 Măsurări electrice şi electronice /
Electrical and Electronic Measurements
39047 306 0713 DO24 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
25 Opţional 3
Optional 3
Limba Engleză 3
English Language 3
39049 307 0713 CA25 0 2 0 0 C3 2 - - - - - - 22
Limba Germană 3
German Language 3
39049 308 0713 CA25
26 Analiza numerică a circuitelor electrice / Numerical Analysis of Electrical Circuits 39047 401 0713 FO26 - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
27 Maşini electrice I /
Electrical Machines I
39047 402 0713 SO27 - - - - - - 2 0 2 1 E4 5 55
28 Electronică digitală /
Digital Electronics
39047 403 0713 DO28 - - - - - - 2 0 2 1 E4 5 55
29 Ingineria Sistemelor Mecanice /
Mechanical Systems Engineering
39042 404 0713 DO29 - - - - - - 2 0 1 0 E4 3 33
30 Măsurarea mărimilor neelectrice /
Measurement of Non-Electrical Quantities
39047 405 0713 SO30 - - - - - - 2 0 1 0 C4 3 33
31 Electronică de putere I /
Power Electronics
39047 406 0713 SO31 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
32 Opţional 4
Optional 4
Limba Engleză 4
English Language 4
39049 407 0713 CA32 - - - - - - 0 2 0 0 C4 2 22
Limba Germană 4
German Language 4
39049 408 0713 CA32
33 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
39049 309 0713 CO33 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
34 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
39049 309 0713 CO34 - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
35 Practică / Internship 39047 409 0713 DO35 90 ore/90 hours C4 4  
  12 5 9 1 4E+3C+1A/R 30+1* 12 3 10 2 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects  
35-1 Practică
Internship
  39047 410 0713 DO35 270 ore/270 hours C4 12  
36 Istoria Tehnicii  / History of Technics 39047 410 0713 CF36 2 1 0 0 C3 3             33
37 Informare şi documentare tehnică / Technical Documentation and Information 39047 310 0713 CF37 - - - - - - 2 1 0 0 C4 3 33
  2 1 0 0 1C 3 2 1 0 0 2C 15  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
0     3      

 

ANUL III/3rd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
38 Maşini electrice II / Electrical Machines II 39047 501 0713 SO37 2 0 1 1 E5 5 - - - - - - 69
39 Acţionări electrice I / Electrical Drives I 39047 502 0713 DO38 2 0 1 0 C5 3 - - - - - - 33
40 Sisteme cu microprocesoare /  Microprocessor Systems 39045 503 0713 DO39 2 0 2 0 E5 4 - - - - - - 44
41 Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice / Electric Power Generation, Transmission and Distribution 39047 504 0713 DO40 2 0 1 1 E5 5 - - - - - - 69
42 Echipamente electrice I /
Electrical Equipments I
39047 505 0713 DO41 2 1 1 0 C5 4 - - - - - - 44
43 Tehnica reglării automate /
Automatic Adjustment Technique
39045 506 0713 DO42 2 0 2 0 C5 4 - - - - - - 44
44 Electronică de putere II /
Power Electronics II
39047 507 0713 SO43 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
45 Echipamente electrice II /  Electrical EquipmentsII  39047 601 0713 DO44 - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
46 Microcontrolere / Microcontrollers  39047 602 0713 DO45 - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
47 Acţionări electrice  II / Electrical Drives II 39047 603 0713 DO46 - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
47 Achiziţii de date şi prelucrări de semnal / Data Acquisition and Signal Processing  39047 605 0713 DO47 - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
48 Instrumentaţie virtuală / Virtual  Instrumentation 39045 606 0713 SO48 - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
49 Opţional 5
Optional 5
Bazele proiectării asistate de calculator / CAD Basics 39043 607 0713 SA49 - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
Metode  CAD în inginerie electrică  / CAD Methods in Electrical Engineering  39043 608 0713 SA49
50 Practică / Internship 39047 609 0713 DO50 90 ore/90 hours C6 4  
  14 1 10 2 4E+3C 30 12 0 12 3 4E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60  
Discipline facultative/Facultative subjects  
50-1 Practică
Internship
  39047 610 0713 DO50 270 ore/270 hours C6 12  
51 Creativitate si Design  / Creativity and Design 39047 509 0713 CF51 1 2 0 0 C5 3 - - - - - - 33
52 Bazele Contabilităţii / Basics of Bookkeeping 39046 510 0713 CF52 1 2 0 0 C5 3 - - - - - - 33
53 Filozofie / Philosophy 39049 610 0713 CF53 - - - - - - 2 2 0 0 C6 4 44
  2 4 0 0 2C 6 2 2 0 0 2C 16  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6     4      

 

ANUL IV/4th YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester           Semestrul 2/2nd Semester           NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
56 Maşini electrice speciale / Special Electrical Machines 39047 701 0713 SO56 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
57 Automatizări pentru maşini unelte /
Machine Tools Automation
39044 702 0713 SO57 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
58 Electrotehnologii II / Electrotechnologies II 39047 703 0713 SO58 2 0 2 1 E7 5 - - - - - - 55
59 Sisteme încorporate  / Embedded Systems 39047 704 0713 SO59 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
60 Opţional 6
Optional 6
Surse Regenerabile de Energie / Renewable Energy Sources 39047 705 0713 SA60 2 0 1 1 E7 4 - - - - - - 44
Comanda convertoarelor /
Converters Control 
39047 706 0713 SA60
61 Opţional 7
Optional 7
Tracţiune electrică  / Electric traction 39047 707 0713 SA61 2 0 1 0 C7 4 - - - - - - 58
Echipamente electrice pentru autovehicule / Automotive Electrical Ecquipments 39047 708 0713 SA61
62 Opţional 8
Optional 8
Tehnologii electronice / Electronic Technologies  39047 709 0713 SA62 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
Tehnologia echipamentelor electrice / Electrical Equipments Technology 39047 710 0713 SA62
63 Management şi marketing /
Management and marketing
39046 801 0713 DO63 - - - - - - 2 2 0 0 C8 3 27
64 Comunicare şi relaţii publice /
Communication and Public Relations
39046 802 0713 CO64 - - - - - - 1 1 0 0 C8 2 26
65 Instrumentaţie virtuală / Virtual  Instrumentation 39047 803 0713 SO65 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
66 Acţionări hidraulice şi pneumatice /
Hydraulic and Pneumatic Drives
39044 804 0713 DO66 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
67 Opţional 9
Optional 9
Sisteme flexibile de fabricaţie /
Flexible Manufacturing Systems 
39044 805 0713 SA67 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
Concepte şi strategii în sisteme flexibile de producţie / Concepts and Strategies in Flexible Production Systems 39044 806 0713 SA67
68 Opţional 10
Optional 10
Managementul proiectelor / Projects  Management 39046 807 0713 CA68 - - - - - - 2 2 0 0 C8 3 27
Proprietate intelectuală  / Intellectual Property 39046 808 0713 CA68
69 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
39047 809 0713 SO69 60 ore/60 hours C8 10  
  14 0 11 3 4E+3C 30 11 5 6 0 3E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28     22      
TOTAL: 60  
70 Examen de Licenţă
Graduation Exam
39047 811 0713 SO70                     E8 10  
Discipline facultative/Facultative subjects  
71 Legislaţia muncii / Work Legislation 39046 710 0713 CF71 1 2 0 0 C7 3 - - - - - - 33
72 Mentenanţa echipamentelor electrice/ Electrical Equipments Mentenance 39047 711 0713 SF72 1 2 0 0 C7 3 - - - - - - 33
  2 4 0 0 2C 6 0 0 0 0 - 0  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6     0