Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Calculatoare

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU               Valabil / Valid :           
"LUCIAN BLAGA" UNIVERSITY OF SIBIU                          
Facultatea de Inginerie       începând cu anul universitar 2018-2019
Faculty of Engineering       starting with the academic year 2018 - 2019
Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei        
Main field of study: Computer Engineering and Information Technology        
Specializarea: CALCULATOARE                          
Specialization: COMPUTER SCIENCE AND COMPUTER ENGINEERING                          
Titlul absolventului: inginer diplomat/Conferred title: Diploma engineer                        
Durata studiilor: 4 ani/Duration of studies: 4 years                          
Forma de invatamant: zi/Form of education: full time                          

 

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL I/1st YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Limbaje de programare /
Programming Languages
C.101.FO 3 0 2 0 E1 5 - - - - - - 55
1.2 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
C.102.FO 2 2 0 0 E1 5 - - - - - - 69
1.3 Informatică aplicată /
Applied Informatics
C.103.FO 2 0 2 0 C1 4 - - - - - - 44
1.4 Algebră liniară /
Linear Algebra
C.104.FO 2 2 0 0 E1 5 - - - - - - 69
1.5 Fizică /
Physics
C.105.FO 2 0 1 0 E1 4 - - - - - - 58
1.6 Bazele programării calculatoarelor /
Fundamentals of Computer Programming
C.106.FO 2 2 0 0 C1 5 - - - - - - 69
1.7 Opţional 1
Optional 1
Limba engleză 1 /
English Language 1
C.107.CA 0 2 0 0 C1 2 - - - - - - 22
.1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
C.108.CA
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
C.109.CO 0 1 0 0 A/R1 1 - - -   - - 11
2.1 Structuri de date şi algoritmi /
Data Structures and Algorithms
C.201.DO - - - - - - 3 0 2 0 E2 5 55
2.2 Matematici speciale /
Special Mathematics
C.202.FO - - - - - - 2 2 0 0 E2 5 69
2.3 Electrotehnică /
Electrotechnics
C.203.DO - - - - - - 3 1 1 0 E2 5 55
2.4 Metode numerice /
Numerical Methods
C.204.FO - - - - - - 2 0 2 0 C2 5 69
2.5 Proiectare logica /
Logic Design
C.205.DO - - - - - - 2 0 2 0 E2 5 69
2.6 Tehnici de comunicare profesională /
Professional Communication Techniques
C.206.CO - - - - - - 1 1 0 0 C2 3 47
2.7 Opţional 2
Optional 2
Limba engleză 2 /
English Language 2
C.207.CA - - - - - - 0 2 0 0 C2 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
C.208.CA - - - - - -
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
C.209.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R2 1 11
Total 13 9 5 0 4E+3C+1A/R 30+1* 13 7 7 0 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative / Facultative subjects
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
C.110.FF 2 2 0 0 C1 3 - - - - - - 19
1.11 Fizică generală /
General Physics
C.111.FF 2 1 1 0 C1 3 - - - - - - 19
2.10 Chimie /
Chemistry
C.210.FF - - - - - - 1 0 1 0 C2 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
C.211.CF - - - - - - 2 0 0 0 C2 2 22
Total 4 3 1 0 2C 6 3 0 1 0 2C 4  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     4      
                                 

 

        Valabil / Valid :           
                   
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019 - 2020

 

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL II/2nd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
3.1 Analiza algoritmilor /
Algorithm Analysis
C.301.SO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.2 Programare orientată pe obiecte /
Object Oriented Programming
C.302.DO 2 0 2 1 E3 5 - - - - - - 55
3.3 Dispozitive electronice şi electronică analogică / Electronic Devices and Analog Electronics C.303.DO 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
3.4 Programare in limbaj de asamblare /
Programming in Assembly Language
C.304.SO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.5 Teoria sistemelor /
Systems Theory
C.305.DO 2 0 2 0 C3 4 - - - - - - 44
3.6 Teoria probabilităților și statistică matematică / Probability Theory and Statistics C.306.FO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.7 Opţional 3
Optional 3
Limba engleză 3 /
English Language 3
C.307.CA 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
3.8 Limba germană 3 /
German Language 3
C.308.CA
3.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
C.309.CO 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
4.1 Paradigme de programare /
Programming Paradigms
C.401.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.2 Sisteme de intrare - iesire si echipamente periferice / IO Systems and peripherals C.402.SO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.3 Grafică asistată de calculator /
Computer Aided Graphics
C.403.FO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.4 Programare WEB /
WEB Programming
C.404.SO - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
4.5 Electronica digitala /
Digital Electronics
C.405.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.6 Măsurători electronice, senzori şi traductoare / Electronic Measurements, Sensors and Transducers C.406.DO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.7 Opţional 4
Optional 4
Limba engleză 4 /
English Language 4
C.407.CA - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
4.8 Limba germană 4 /
German Language 4
C.408.CA
4.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
C.409.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
4.10 Practică de domeniu /
Internship
C.410.DO - - - - - - 90 ore/90 hours C4 4 10
Total 12 2 12 1 5E+2C+1A/R 30+1* 12 2 12 1 4E+4C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative / Facultative subjects
3.10 Istoria ştiinţei calculatoarelor /
History of Computer Science
C.310.CF 2 0 0 0 C3 2 - - - - - - 22
4.11 Microelectronică /
Microelectronics
C.411.SF - - - - - - 1 0 1 0 C4 2 22
4.12 Practică /
Internship
C.412.DF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C4 12 30
Total 2 0 0 0 1C 2 1 0 1 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

        Valabil / Valid :           
                   
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020 - 2021

 

ANUL III/3rd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
5.1 Calculatoare numerice /
Digital Computers
C.501.DO 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
5.2 Reţele de calculatoare /
Computer Networks
C.502.DO 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
5.3 Limbaje formale şi automate /
Formal Languages and Automata
C.503.DO 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
5.4 Baze de date /
Databases
C.504.DO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
5.5 Inginerie software /
Software Engineering
C.505.DO 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
5.6 Limbaje de descriere hardware /
Hardware Description Languages
C.506.SO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
6.1 Arhitectura sistemelor de calcul /
Computer Architecture
C.601.DO - - - - - - 3 1 1 0 E6 5 55
6.2 Sisteme cu microprocesoare / Microprocessor Based Systems C.602.SO - - - - - - 3 0 2 0 E6 5 55
6.3 Sisteme de operare /
Operating Systems
C.603.DO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.4 Inteligenţă artificială /
Artificial Intelligence
C.604.DO - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
6.5 Proiectarea bazelor de date /
Databases Design
C.605.SO - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
6.6 Opţional 5
Optional 5
Proiectarea asistată de calc. a modulelor electronice /
CAD for electronic modules
C.606.SA - - - - - - 1 0 1 0 C6 2 22
6.7 Regasirea informatiei / Information Retrival C.607.SA
6.8 Opţional 6
Optional 6
Economia firmei /
Company Economics
C.608.CA - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.9 Marketing industrial /
Industrial Marketing
C.609.CA
6.10 Practică de specialitate /
Internship
C.610.SO - - - - - - 90 ore/90 hours C6 4 10
Total 14 0 12 1 4E+2C 30 15 1 10 1 4E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60  
Discipline facultative / Facultative subjects
5.7 Etica /
Ethics
C.507.CF 1 1 0 0 C5 2 - - - - - - 22
6.11 Informare şi documentare ştiinţifică /
Scientific Information and Documentation
C.611.CF - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.12 Practică /
Internship
C.612.SF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C6 12 30
Total 1 1 0 0 1C 2 2 0 0 0 2C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

        Valabil / Valid : 2017-2021          
                   
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020 - 2021

 

ANUL IV/4th YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
53 Simularea şi Optimizarea Arhitecturilor de Calcul
Simulation and Optimization of Computer Architectures
390457010611SO53 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
54 Arhitecturi şi Prelucrări Paralele
Parallel Architectures and Processing
390457020611SO54 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
55 Opţional 7
Optional 7
Compresia, Criptarea şi Securitatea Datelor
Data Compression, Encryption and Security
390457030611SA55 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
Învăţarea Automată
Machine Learning
390457040611SA55
56 Opţional 8
Optional 8
Disc. 1 aleasă din pachetul A
Subj. 1 choosen from package A
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
57 Opţional 9
Optional 9
Disc. 2 aleasă din pachetul A
Subj. 2 choosen from package A
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
58 Opţional 10
Optional 10
Disc. 3 aleasă din pachetul A
Subj. 3 choosen from package A
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
59 Opţional 11
Optional 11
Disc. 4 aleasă din pachetul A
Subj. 4 choosen from package A
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
60 Arhitecturi Avansate
Advanced Architectures
390458010611SO60 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
61 Algoritmi Paraleli şi Distribuiţi
Parallel and Distributed Algorithms
390458020611DO61 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
62 Opţional 12
Optional 12
Sisteme Incorporate
Embedded Systems
390458030611SA62 - - - - - - 2 0 2 0 E8 3 27
Proiectarea şi Administrarea Reţelelor
Computer Networks Design and Administration
390458040611SA62
63 Opţional 13
Optional 13
Disc. 1 aleasă din pachetul B
Subj. 1 choosen from package B
  - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
64 Opţional 14
Optional 14
Disc. 2 aleasă din pachetul B
Subj. 2 choosen from package B
  - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
65 Opţional 15
Optional 15
Disc. 3 aleasă din pachetul B
Subj. 3 choosen from package B
  - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
66 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
390458100611SO66 - - - - - - 60 ore/60 hours C8 10  
  14 0 13 1 3E+4C 30 12 0 9 0 3E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28     21      
TOTAL: 60  
67 Examen de Licenţă - Proba 1
Graduation Exam - Part 1
390458110611SO67                     E8 10  
68 Examen de Licenţă - Proba 2
Graduation Exam - Part 2
390458110611SO68                     E8 10  
Discipline facultative/Facultative subjects  
69 Creativitate şi design
Creativity and Design
390457110611CF69 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
70 Bazele contabilităţii
Accounting Basics
390497120611CF70 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
  4 2 0 0 2C 4 0 0 0 0 - 0  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6     0      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI
                                 
                                 
                                 
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester           Semestrul 2/2nd Semester           NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
                                 
  Pachetul A/Optional package A                            
A1 Sisteme de Timp Real
Real Time Systems
390457050611SAA1 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
A2 Procesarea Imaginilor şi "Computer Vision"
Image Processing and Computer Vision
390457060611SAA2 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
A3 Programare Orientată pe Agenți
Agent Oriented Programming
390457070611SAA3 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
A4 Procesarea Numerică a Semnalelor
Digital Signal Processing
390457080611SAA4 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
A5 Proiectarea Aplicațiilor cu Microcontrolere
Microcontroller-Based Applications Design
390457090611SAA5 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
A6 Tehnologii pentru Dezvoltare de Aplicaţii
Technologies for Application Development 
390457100611SAA6 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
                                 
  Pachetul B/Optional package B                            
B1 Sisteme Tolerante la Defecte
Fault Tolerant Systems
390458050611SAB1 - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
B2 Dezvoltarea Aplicaţiilor Multimedia
Multimedia Applications Development
390458060611SAB2 - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
B3 Managementul Proiectelor Software
Software Project Management
390458070611SAB3 - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
B4 Tehnica Testării
Testing Technique
390458080611SAB4 - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
B5 Informatică Industrială
Industrial Informatics
390458090611SAB5 - - - - - - 2 0 1 0 C8 3 39
                                 
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI


Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project