Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Calculatoare

ANUL I/1st YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1 Programarea Calculatoarelor
Computer Programming
390451010611FO01 3 0 2 0 E1 5 - - - - - - 55
2 Analiză Matematică
Mathematical Analysis
390491020611FO02 2 2 0 0 E1 5 - - - - - - 69
3 Utilizarea Sistemelor de Operare
Operating Systems Utilization
390451030611FO03 2 0 2 0 C1 4 - - - - - - 44
4 Algebră şi Matematică Discretă
Algebra and Discrete Mathematics
390491040611FO04 2 2 0 0 E1 4 - - - - - - 44
5 Fizică
Physics
390491050611FO05 2 0 1 0 E1 5 - - - - - - 83
6 Bazele Logice ale Calculatoarelor
Logical Basis of Computers
390451060611FO06 2 2 0 0 C1 5 - - - - - - 69
7 Opţional 1
Optional 1
Limba Engleză 1
English Language 1
390491070611CA07 0 2 0 0 C1 2 - - - - - - 22
Limba Germană 1
German Language 1
390491080611CA07
8 Structuri de Date
Data Structures
390452010611DO08 - - - - - - 3 0 2 0 E2 5 55
9 Matematici Speciale
Special Mathematics
390492020611FO09 - - - - - - 2 2 0 0 E2 5 69
10 Electrotehnică
Electrotechnics
390472030611DO10 - - - - - - 3 1 1 0 E2 5 55
11 Metode Numerice
Numerical Methods
390492040611FO11 - - - - - - 2 0 2 0 C2 5 69
12 Proiectarea Structurilor Logice
Logic Design
390452050611DO12 - - - - - - 2 0 2 0 E2 5 69
13 Tehnici de Comunicare Profesională
Professional Communication Techniques
390452060611CO13 - - - - - - 1 1 0 0 C2 3 47
14 Opţional 2
Optional 2
Limba Engleză 2
English Language 2
390492070611CA14 - - - - - - 0 2 0 0 C2 2 22
Limba Germană 2
German Language 2
390492080611CA14 - - - - - -
15 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390491090611CO15 0 1 0 0 A/R1 1 - - -   - - 11
16 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390492090611CO16 - - - - - - 0 1 0 0 A/R2 1 11
  13 9 5 0 4E+3C+1A/R 30+1* 13 7 7 0 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects  
17 Matematică generală
General Mathematics
390491100611FF17 2 2 0 0 V1 3 - - - - - - 19
18 Fizică generală
General Physics
390491110611FF18 2 1 1 0 V1 3 - - - - - - 19
  4 3 1 0 2V 6 0 0 0 0 - 0  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     0      


ANUL II/2nd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
19 Analiza şi Proiectarea Algoritmilor
Algorithms Analysis and Design
390453010611DO19 2 0 2 0 C3 5 - - - - - - 69
20 Programare Orientată Obiect
Object Oriented Programming
390453020611DO20 2 0 2 1 E3 5 - - - - - - 55
21 Electronică Analogică
Analog Electronics
390473030611DO21 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
22 Programare în Limbaj de Asamblare Programming in Assembly Language 390453040611SO22 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
23 Teoria Sistemelor
Systems Theory
390453050611DO23 2 0 2 0 C3 5 - - - - - - 69
24 Tehnici Statistice de Analiză a Datelor
Statistical Techniques for Data Analysis
390453060611FO24 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
25 Opţional 3
Optional 3
Limba Engleză 3
English Language 3
390493070611CA25 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
Limba Germană 3
German Language 3
390493080611CA25
26 Tehnici de Programare
Programming Techniques
390454010611SO26 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
27 Interfeţe şi Protocoale de Comunicaţii
Computer Peripherals and Protocols
390454020611DO27 - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
28 Programarea Aplicaţiilor Grafice
Graphical Applications Programming
390454030611FO28 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
29 Dezvoltarea Aplicaţiilor WEB
Web Design
390454040611SO29 - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
30 Electronică Digitală
Digital Electronics
390454050611DO30 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
31 Măsurări şi Achiziţii de Date
Measurements and Data Acquisition
390474060611DO31 - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
32 Opţional 4
Optional 4
Limba Engleză 4
English Language 4
390494070611CA32 - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
Limba Germană 4
German Language 4
390494080611CA32
33 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390493090611CO33 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
34 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390494090611CO34 - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
35 Practică
Internship
  390454100611CO35 90 ore/90 hours C4 4  
  12 2 12 1 4E+3C+1A/R 30+1* 12 2 12 1 4E+4C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects  
35-1 Practică
Internship
  390454110611CO35 270 ore/270 hours C4 12  
36 Istoria Ştiinţei Calculatoarelor
History of Computer Science
390454110611CF36 - - - - - - 2 0 0 0 C4 2 22
  0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
0     2      ANUL III/3rd YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
37 Calculatoare Numerice
Digital Computers
390455010611DO37 3 - 2 - E5 5 - - - - - -
38 Reţele de Calculatoare
Computer Networks
390455020611DO38 2 - 2 - E5 5 - - - - - -
39 Limbaje Formale şi Compilatoare
Formal Languages and Compilers
390455030611DO39 3 - 2 - E5 5 - - - - - -
40 Baze de Date
Databases
390455040611DO40 2 - 2 - C5 5 - - - - - -
41 Inginerie Software
Software Engineering
390455050611DO41 2 - 2 1 E5 5 - - - - - -
42 Limbaje de Descriere Hardware
Hardware Description Languages
390455060611SO42 2 - 2 - C5 5 - - - - - -
43 Arhitectura Calculatoarelor
Computer Architecture
390456010611DO43 - - - - - - 3 - 1 1 E6 5
44 Sisteme cu Microprocesoare
Microprocessor Based Systems
390456020611DO44 - - - - - - 3 - 2 - E6 5
45 Sisteme de Operare
Operating Systems
390456030611DO45 - - - - - - 2 - 2 - E6 4
46 Inteligenta artificiala
Artificial intelligence
390456040611DO46 - - - - - - 2 - 2 1 E6 4
47 Proiectarea Bazelor de Date
Databases Design
390456050611SO47 - - - - - - 2 - 2 - C6 4
48 Opţional 5
Optional 5
Proiectare Asistată de Calculator (CAD)/CAD Methods 390456060611SA48 - - - - - - 1 - 1 - C6 2
Bioinformatică
Bioinformatic
s
390456070611SA48 - - - - - -
49 Opţional 6
Optional 6
Economia firmei
Company Economics
390466080611CA49 - - - - - - 1 1 - - C6 2
Marketing industrial
Industrial Marketing
390466090611CA49 - - - - - -
50 Practică
Internship
  390456100611DO50 90 ore/90 hours C6 4
  14 0 12 1 4E+2C 30 14 1 10 2 4E+4C 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27

27

TOTAL: 60 p.c.
Discipline facultative/Facultative subjects
50-1 Practică
Internship
  390456100611DO50 270 ore/270 hours C6 12
51 Microelectronică
Microelectronics
390455070611SF51 1 - 1 - C5 2 - - - - - -
52 Informare şi Documentare Ştiinţifică
Scientific Information and Documentation
390456110611CF52 - - - - - - 2 - - - C6 2
  1 0 1 0 1C 2 2 0 0 0 2C 14
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2

2
ANUL IV/4th YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
53 Simularea şi Optimizarea Arhitecturilor de Calcul
Simulation and Optimization of Computer Architectures
390457010611SO53 2 - 2 - E7 5 - - - - - -
54 Arhitecturi şi Prelucrări Paralele
Parallel Architectures and Processing
390457020611SO54 2 - 2 - E7 5 - - - - - -
55 Opţional 7
Optional 7
Compresia, Criptarea şi Securitatea Datelor
Data Compression, Encryption and Security
390457010612SA55 2 - 2 - E7 4 - - - - - -
Inteligenţă Artificială
Artificial Intelligence
390457020612SA55
56 Opţional 8
Optional 8
Disc. 1 aleasă din pachetul A
Subj. 1 choosen from package A
  2 - 2 - C7 4 - - - - - -
57 Opţional 9
Optional 9
Disc. 2 aleasă din pachetul A
Subj. 2 choosen from package A
  2 - 2 - C7 4 - - - - - -
58 Opţional 10
Optional 10
Disc. 3 aleasă din pachetul A
Subj. 3 choosen from package A
  2 - 2 - C7 4 - - - - - -
59 Opţional 11
Optional 11
Disc. 4 aleasă din pachetul A
Subj. 4 choosen from package A
  2 - 2 - C7 4 - - - - - -
60 Arhitecturi Avansate
Advanced Architectures
390458010611SO60 - - - - - - 2 - 2 - E8 4
61 Învăţarea Automată
Machine Learning
390458020611SO61 - - - - - - 2 - 2 - E8 4
62 Opţional 12
Optional 12
Sisteme Incorporate
Embedded Systems
390458010612SA62 - - - - - - 2 - 2 - E8 3
Procesarea Imaginilor şi "Computer Vision"
Image Processing and Computer Vision
390458020612SA62
63 Opţional 13
Optional 13
Disc. 1 aleasă din pachetul B
Subj. 1 choosen from package B
  - - - - - - 2 - 1 - C8 3
64 Opţional 14
Optional 14
Disc. 2 aleasă din pachetul B
Subj. 2 choosen from package B
  - - - - - - 2 - 1 - C8 3
65 Opţional 15
Optional 15
Disc. 3 aleasă din pachetul B
Subj. 3 choosen from package B
  - - - - - - 2 - 1 - C8 3
66 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
390458030611SO66 60 ore/60 hours C8 10
  14 0 14 0 3E+4C 30 12 0 9 0 3E+4C 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28

21

TOTAL: 60 p.c.
67 Examen de Licenţă
Graduation Exam
390458090611SO67                     E8 10
Discipline facultative/Facultative subjects
68 Creativitate şi design
Creativity and Design
390457100611CF68 2 1 - - C7 2 - - - - - -
69 Bazele contabilităţii
Accounting Basics
390497110611CF69 2 1 - - C7 2 - - - - - -
  4 2 0 0 2C 4 0 0 0 0 - 0
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6

0

   

                       
  Pachetul A/Optional package A
                       
A1 Sisteme de Timp Real
Real Time Systems
390457040611SAA1 2 - 2 - C7 4 - - - - - -
 A2 Proiectarea şi Administrarea Reţelelor
Computer Networks Design and Administration
390457050611SAA2 2 - 2 - C7 4 - - - - - -
A3 Aplicaţii Integrate pentru Intreprinderi
Integrated Applications for Enterprises
390457060611SAA3 2 - 2 - C7 4 - - - - - -
A4 Procesarea Numerică a Semnalelor
Digital Signal Processing
390457070611SAA4 2 - 2 - C7 4 - - - - - -
 A5 Managementul Proiectelor Software
Software Project Management
390457080611SAA5 2 - 2 - C7 4 - - - - - -
A6 Tehnologii pentru Dezvoltare de Aplicaţii
Technologies for Application Development
390457090611SAA6 2 - 2 - C7 4 - - - - - -
                               
  Pachetul B/Optional package B


 
     
B2 Sisteme Tolerante la Defecte
Fault Tolerant Systems
390458040611SAB1 - - - - - - 2 - 1 - C8 3
B2 Dezvoltarea Aplicaţiilor Multimedia
Multimedia Applications Development
390458050611SAB2 - - - - - - 2 - 1 - C8 3
B3 Proiectarea Aplicaţiilor cu Microcontrolere
Microcontroller-Based Applications Design
390458060611SAB3 - - - - - - 2 - 1 - C8 3
B4 Tehnica Testării
Testing Technique
390458070611SAB4 - - - - - - 2 - 1 - C8 3
B5 Modelarea şi Simularea Proceselor Industriale
Modeling and Simulation of Industrial Processes
390458080611SAB5 - - - - - - 2 - 1 - C8 3


Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project