Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

ADVANCED COMPUTING SYSTEMS (in engleza)

Anul I / 1st YEAR

Nr.
crt.
No.
Disciplina/Subject Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
P A Ver./Exam. form Cred. P A Ver./Exam. form Cred.
C L Pr C L Pr
1 Metode de cercetare în arhitecturile de calcul avansate / Research Methods in Advanced Computing Architectures 3 2 - E1 10 - - - - -
2 Studii avansate în ingineria programării / Advances in Software Engineering 2 2
E1 8 - - - - -


1 V1 2 - - - - -
3 Proiectare avansată a aplicaţiilor grafice / Advanced Computer Graphics 2 2 - E1 10 - - - - -
4 Neuroprocesare / Neuroprocessing - - - - - 3 1
E2 8
- - - - -

1 V2 2
5 Inteligenţa artificială în teoria jocurilor / Artificial Intelligence in Computer Games - - - - - 3 2
E2 10
6 Opţional1/Optional subjects Metode avansate de compresie / Advanced Compression Methods - - - - - 2 2 - E2 10
Securitatea în sistemele informatice / Information Security - - - - -
  7 6 1 3E+1V 30 8 5 1 3E+1V 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14

14

TOTAL/TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60 p.c.
Anul II / 2nd YEAR

Nr.crt.No. Disciplina/Subject Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
P A Ver./Exam. form Cred. P A Ver./Exam. form Cred.
C L Pr C L Pr
7 Opţional2/Optional subjects Studii avansate de Computer Vision / Advances in Computer Vision 3 2 - E3 10 - - - - -
Sisteme avansate de comunicaţii / Advanced Computer Communications - - - - -
8 Procesare distribuită pe scară largă / Grid Computing 2 1
E3 8 - - - - -


1 V3 2 - - - - -
9 Opţional3/Optional subjects Calcul evoluţionist / Evolutionary Computing 3 2 - E3 10 - - - - -
Sisteme multiagent / Multiagent Systems - - - - -
10 Cercetare ştiinţifică / Scientific Research - - - - - 3 4 - A/R 15
11 Elaborarea şi susţinerea disertaţiei / Preparing and Public Presenting of Dissertation - - - - - - - 7
15
  8 5 1 3E+1V 30 3 4 7 - 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14

14

TOTAL/TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60 p.c.


Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project